ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 94 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานProgrammer/System Admin/IT
61Project Management (PM)
ลักษณะงาน : ติดต่อประสานงานในโครงการหรือ Project ระหว่างทีมและลูกค้าให้เป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตรงกัน ดูแลจัดการ การบริหารงานของโครงการให้สำเร็จตรงตามกำหนดเวลา ควบคุมให้งานดำเนินได้ตามเป้าหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด (Compu Power Co.LTD.)
62Project Manager (ERP Solutions)
- จัดแผนการทำงานของทีมที่รับผิดชอบ - เก็บรายละเอียดความต้องการของลูกค้าร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบงาน จัดทำเอกสารการออกแบบระบบนำเสนอลูกค้า - วิเคราะห์ความต้องการ ลูกค้า และอธิบายกระบวนการระบบงานของลูกค้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด
63Application Consultant and Support (POS & Retail)
- เก็บรายละเอียดความต้องการของลูกค้าร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบงาน จัดทำเอกสารการออกแบบระบบนำเสนอลูกค้า - วิเคราะห์ความต้องการ ลูกค้า และอธิบายกระบวนการระบบงานของลูกค้า - ทดสอบโปรแกรมเพื่อหาจุดบกพร่อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด
64Application Consultant โปรแกรมบริหารงานบุคคล (PM, Senior)
งานที่ปรึกษาการวางระบบบริหารงานบุคคลโดยใช้ Software สำเร็จรูปทางด้านบริหารงานบุคคล HR365 และ Implement โปรแกรม Support ลูกค้ากรณีลูกค้าติดปัญหาการใช้งาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด
65เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Unicef Thailand) ด่วนมาก
1. แบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยการใช้ภาษา SQL และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดส่งให้ผู้รับเหมาตามรูปแบบที่กำหนด 2. นำข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับเหมาเข้าระบบฐานข้อมูล เช่น ผลการโทรติดต่อผู้บริจาค ผลการทำแบบสอบถาม 3. น...ดูรายละเอียด
องค์กร : United Nations Children's Fund (องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย)
66Programmer
- พัฒนาโปรแกรม ERP เช่น Microsoft Dynamics AX, NAV, (D365) ตาม Requirement ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด
67IT Support
- ดูแลบริหารจัดการ IT Infrastructure เช่น Windows OS, Storage and Backup system Network, Security, Firewall, VPN, Internet, CCTV เป็นอย่างดี - ดูแลและติดตั้ง hardware, Software ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
68ERP Specialist (SAP B1 & Syteline)
1. ดำเนินการในฐานะสมาชิกของแอปพลิเคชันที่สนับสนุนผู้ใช้ระบบ ERP ทั่วทั้งบริษัทในเครือ 2. ทำงานร่วมกับผู้ใช้ระบบ ERP, ฝ่ายไอที และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดการกำหนดค่าและการตั้งค่าระบบที่เหมาะสม 3. เข้าใจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จัดหางาน จ๊อบ พลัส จำกัด
69Senior Network Engineer
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. กำหนดค่า ติดตั้ง และสนับสนุนอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อม Network/Server/Storage ให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของข้อเสนอของลูกค้า 2. จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทุกประเภท เช่น Cisco, J...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จัดหางาน จ๊อบ พลัส จำกัด
70พนักงานด้านไอที (Office)
- งาน SUPPORT ด้าน IT ดูแลคอมฯ และ เนทเวิร์ค - แก้ไขและปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน - ดูแลแอพพลิเคชั่นโปรแกรมและฐานข้อมูล - ฝึกอบรม USER ในเรื่องการใช้งานระบบ รวมถึงคู่มือที่เ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป