ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 23 หน้า จำนวน 225 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานWeb programer/Webmaster
1เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT Support / Admin
- วันหยุด 2 วัน/สัปดาห์ สถานที่ทำงานอยู่ที่ซอยลาดกระบัง 38/4 - ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบ Hardware, Software, Network - เป็น Admin สำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ IT - ประสานงานกับ Supplier บริษั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
3พนักงาน R&D
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ จัดทำสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า ทดสอบขั้นตอนการผลิตเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
4Junior Programmer (Work form home)
- รับผิดชอบ ดูแล แก้ไข พัฒนาระบบ หรือ เว็ปแอปพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนการทำงานในบริษัท โดยใช้ภาษา PHP - เขียน Interface เพื่อปฎิบัติต่อฐานข้อมูล - จัดหา Solution เพื่อช่วยลดการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด
5Senior Programmer (work form home)
- รับผิดชอบ ดูแล แก้ไข พัฒนาระบบ หรือ เว็ปแอปพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนการทำงานในบริษัท โดยใช้ภาษา PHP - เขียน Interface เพื่อปฎิบัติต่อฐานข้อมูล - จัดหา Solution เพื่อช่วยลดการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด
6Graphic Design
ออกแบบสื่อโฆษณา ถ่ายรูปสินค้าของบริษัท เพื่อทำการ ตัดต่อ ตกแต่งภาพ ทำคลิป วีดีโอ ทำ content และ นำเสนอสินค้า เป็น presenter ในคลิป เพื่อนำมาลง ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น TikTok Line Facebook Shop...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเอ็นที โลจิสติกส์ จำกัด
7Application Supports
รายละเอียดงาน : 1. รับ Call จาก User ที่ใช้งานระบบและทำการวิเคราะห์ปัญหาและส่งต่อให้ทีมที่สามารถแก้ไขได้ รวมถึงตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ 2. รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน 3. สอนวิธีการใช้งานระบบให้แก่ลูก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยู อินโฟ จำกัด
8Developer
รายละเอียดงาน : 1. พัฒนาระบบให้เป็นไปตามการออกแบบอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุเมื่อระบบเกิดปัญหา และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบสามารถ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยู อินโฟ จำกัด
9Programmer/IT Support
ควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานเชื่อมต่อหรือเสื่อมสภาพของระบบปฏิบัติการต่างๆ สนับสนุน แก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้บริหารระดับสูงได้ ติดตั้ง ดูแลรักษา แก้ไขปัญหาอุปกรณ์(Hardware) แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด
10Android Application Developer
ลักษณะงาน - พัฒนา Application บน Mobile และ Tablet ด้วย Android ตาม requirement ที่มีให้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้อิสระท่านในการร่วมคิด Application ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดด้วย เราทำงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)