ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 132 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานWeb Design/Graphic Design
1แอดมินดูแลเพจเว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุุ๊ค*รายได้ประมาณ9,000-12,000*โทร086-4087241,098-0155391/Line:0980155391
1. แอดมินดูแลเพจเว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุุ๊ค 2. หาคอนเท้นท์ใหม่ๆ เทรนด์ข่าวสารต่างๆมาลงโซเชียลมีเดียมาโพสต์ลงช่องทางออนไลน์ เพิ่มผู้เข้าชมเพจ 3. ติดต่อประสานงานดูแลฐานลูกค้าออนไลน์ *มีพื้นฐานคอมพิวเตอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเซ็นเตอร์เวฟ จำกัด
2Graphic Design
- มีประสบการณ์ในการออกแบบงานกราฟฟิก 1-5 ปีขึ้นไป - มีความคุ้นเคย และเชียวชาญ โปรแกรม Adobe Illustrator , Photoshop ,โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีความคิดสร้างสรรค์ และ ตามเทรนด์การออกแบบสื่อ ใหม่ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
ออกแบบ ป้ายและสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ของโครงการในช่องทางต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
4อาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)
1. รับผิดชอบงานสอนตามที่ได้รับมอบหมายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสตูร แผนการศึกษา ผลิตตำราหรืองานวิจัย 3. ดูแลและให้คำ ปรึกษาแก่นักศึกษา รับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
5นักศึกษาฝึกงานกราฟฟิค B2B,B2C
ฝึกงานด้านกราฟฟิคในสาย corporate และ consumer สำหรับบริษัทในเครือ งาน admin support ทาง social media ต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบรนฟีลด์ จำกัด
6กราฟฟิกดีไซน์ (Graphic Designer)
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน ออกแบบ สร้างแบบ และปรับปรุงงานด้านกราฟฟิกดีไซน์ที่ทันสมัย สร้างสรรค์ และเหมาะสมให้กับวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรและกลุ่มเป้าหมายทั้งที่อยู่ในไทยและต่างประเทศ และพร้อมท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด (ISSUE)
7รับด่วน! Interior kitchen Designer (ทำงานที่ทองหล่อ 36)
1. ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายในให้ลูกค้า 2. นำเสนอและอธิบายแบบที่จัดทำให้แก่ลูกค้า ถอดแบบวัสดุกรณีที่ลูกค้ามีแบบอยู่แล้วตามที่ได้รับมอบหมาย 3. สรุปรายการวัสดุตามแบบที่ลูกค้าตกลง จัดท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
8Graphic Designer
1. ออกแบบชิ้นงาน Artwork ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม Photoshop / Illustrator / Canva 2. สามารถเขียน Content ลงสื่อออนไลน์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. ปฏิบัติงานออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์ที่เกี่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด
9Programmer
ดูแลเวปขององค์กร และพัฒนา ออกแบบใหม่ ตามความต้องการ ของผู้บริหาร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทแพ็ค แอท โพสต์ จำกัด
10Graphic Design ( รับสมัครด่วน )
1. ออกแบบกราฟฟิกในรูปแบบต่างๆ 2. ออกแบบและตกแต่ง BANNER - ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทแพ็ค แอท โพสต์ จำกัด