ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 81 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานWeb Design/Graphic Design
22กราฟฟิคดีไซน์ (Graphic Design)
ออกแบบงานพิมพ์ต่างๆได้ตามที่ลูกค้าต้องการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จำกัด
23Graphic Design
สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator และ Photoshop ได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จำกัด
25กราฟฟิก และการตลาดออนไลน์ (Graphic Design & Marketing Online)
ทำการตลาดออนไลน์ให้กับสินค้าภายในบริษัทฯ • สร้าง Content บทความเพื่อประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์บน Social media ( Facebook, LineOA และ อื่น ๆ ) • มีความชำนาญในการออกแบบดีไซน์ เช่น BANNER, BROCHURE,...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ พาร์ท จำกัด
26สถาปนิก
รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษารายละเอียดเพื่อคำนวณร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
27เจ้าหน้าที่ กราฟฟิก
1. ออกแบบกราฟฟิกในรูปแบบต่างๆ 2. ออกแบบและตกแต่ง BANNER - ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทแพ็ค แอท โพสต์ จำกัด
28ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ธุรกิจ e-commerce และพัฒนาเวบไซต์
เกี่ยวกับบริษัท: ธุรกิจนำเข้า และ จัดจำหน่าย อุปกรณ์ทางทันตกรรม และ อุปกรณ์การแพทย์ ธุรกิจกำลังเติบโตต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก และมีธุรกิจเกี่ยวกับตลาดกลางขายของออนไลน์ที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป (Online ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีดีเอช เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
29ช่างภาพและตัดต่อวีดีโอ สาขาพระราม3
- ออกแบบ Artwork และ Content บนสื่อออนไลน์ - ออกแบบ Artwork แนะนำผลิตภัณฑ์ - สามารถถ่าย ตัดต่อ ตกแต่ง รีทัชภาพได้ - ตัดต่อวิดีโอพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ - สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Premier...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บ้านแม่ อินเตอร์เทรด จำกัด
30กราฟฟิค ดีไซด์ มาร์เกตติ้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1 ทำงานกราฟฟิคเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาดของฝ่ายการตลาดและบริษัท 2 ทำงานกราฟฟิคสร้างสรรค์และออกแบบงานให้สวยงาม ตรงตามข้อกำหนด สามารถนำไปใช้จริงได้ 3 พัฒนาออกแบบรูปลัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด (ISSUE)