ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 39 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรขาย/Sale Engineer
1พนักงานขาย (Sales Engineer)
-รักงานขาย -เสนองานขายสินค้าของบริษัทฯ -ติดตามผล -มีเป้าหมายงานขาย -อัธยาศัยดี -รักความก้าวหน้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ พลัส จำกัด
2Sale Manger
1. วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบยอดขายของฝ่ายขายทั้งหมด 2. วิเคราะห์ตลาดและคู่แช่งขัน 3. บริหารทีมขายให้เป็นไปตามนโยบายและให้บรรลุเป้าหมาย 4. ดูแลรับผิดชอบทีมขายทั้งหมด 5. งานอื่น ๆ ตาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (BMC TOOLMART)
3พนักงานขาย
1. วางแผนการเข้าพบลูกค้า และรายงานผลการเข้าพบ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 2. นำเสนอขายสินค้า 3. รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่เพิ่ม 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (BMC TOOLMART)
4Sale Engineer
งานขายท่อ HDPE ขายเครื่องHDD ขายเครื่องเชื่อมท่อ และ งานวางระบบท่อไฟฟ้า และ ท่อประปา หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.ซี.บี.พีอี ไพ้พ์เซอร์วิส จำกัด
5วิศวกรฝ่ายขาย
ติดต่อประสานงาน, เสนอสินค้า ด้านไฟฟ้าโรงงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
7Sales Engineer (ด้านไฟฟ้า)
- ติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทางโทรศัพท์หรืออีเมล์เชิงรุก - เดินทางไปติดต่อ พบปะ ประสานงานกับลูกค้า ตามความจำเป็น - จัดทำและนำเสนอข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - รักษาภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นตัวแท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง จำกัด
8Sales Engineer / วิศวกรขาย ( รับด่วนหลายอัตรา)
1. นำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 2. หน้าที่-ติดต่อลูกค้าใหม่และดูแลฐานลูกค้าเก่าที่บริษัทมอบหมายให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมหวังทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
9Sales Engineer (วิศวกรขาย)
- ดูแลขายงานโครงการ และบริการลูกค้า - ดูแลสินค้าระบบภาพเสียงและงานพัฒนาธุรกิจของบริษัท - อบรมและให้ความรู้แก่ตัวแทนจำหน่าย - เพิ่มช่องทางการจำหน่ายใหม่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
10ฟรีแลนซ์ เซลล์
Freelance sales สำหรับขายสินค้าอุตสาหกรรม เช่น 1. Fiber Laser Cutting Machine 2. Lift System 3.อื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด