ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 94 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
1Sale Engineer
งานขายท่อ HDPE ขายเครื่องHDD ขายเครื่องเชื่อมท่อ และ งานวางระบบท่อไฟฟ้า และ ท่อประปา หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.ซี.บี.พีอี ไพ้พ์เซอร์วิส จำกัด
2วิศวกรเครื่องกล
• ออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ควบคุมการติดตั้งระบบปรับอากาศ • พร้อมจัดทำรายงาน / โครงการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
3วิศวกรโรงงาน
- จัดแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร - จัดทำเอกสารงานสั่งซื้อ สำรวจราคาจากตัวแทนจำหน่าย ตรวจสอบคุณภาพและวิเคราะห์ตามความชำรุด - ออกแบบและพัฒณาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
4วิศวกรเครื่องกล
ออกแบบและวางแผนงานด้านการจัดการพลังงาน, ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด
5วิศวกรพลังงาน
งานออกแบบและจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า และพลังงานรูปแบบอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด
6วิศวกรไฟฟ้า
งานออกแบบและจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า และพลังงานรูปแบบอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด
7Service Engineer /วิศวกรบริการ / วิศวกรซ่อมบำรุง
ช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น สามารถเขียนแบบได้ Auto Cad,หากใช้ Solidworks ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.เอส. รีฟริก ซิสเต็ม จำกัด
8วิศวกรโครงการ
- มีประสบการณ์ด้านวิศวกรโครงการ หรือ ผู้จัดการโครงการ 10 ปีขึ้นไป - มีทักษะในการบริหารงานและ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี - มีบุคลิกเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จำกัด
9วิศวกรงานระบบ ด่วน!!!
สามารถดูแลงานก่อสร้างได้ทั้ง 3 ระบบ ไฟฟ้า เครื่องกล และ สุขาภิบาล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จำกัด
10วิศวกรงานระบบอาวุโส ด่วน!!!
- ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี ขึ้นไป - สามารถถอดแบบและ ประมาณราคาได้ ประเภทงาน : Full Time สถานที่ทำงาน : ไซท์ก่อสร้าง เขต : กรุงเทพ และ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จำกัด