ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 87 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
1ออกแบบแม่พิมพ์โลหะหรือแพทเทิร์นงานหล่อ
ออกแบบแม่พิมพ์งานปั๊มและแพทเทิร์นงานหล่อตามที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบจิ๊กฟิกเจอร์ต่างๆ ปรับปรุงแก้ไขให้แม่พิมพ์และแพทเทิร์นให้ทำงานได้ พัฒนาให้แม่พิมพ์และแพทเทิร์นให้ทำงานได้ดีขึ้น จัดทำเอกสาร ISO ตา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
2ช่างเขียนแบบ, Draftman
ทำหน้าที่เขียนแบบและจัดทำ Shop Drawing ของโครงสร้างเครื่องจักร, อุปกรณ์จักรกลต่างๆ รวมถึงแบบติดตั้งเพื่อก่อสร้าง ตามงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยโปรแกรม Auto CAD ในรูปแบบ 2D หรือ 3D ประสานงานกับหัวหน้าท...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
4Sales Engineer (วิศวกรฝ่ายขาย) ด่วน!!!
เสนอขายเครื่องปั้มลมอุตสาหกรรม ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเทล เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
5Service Engineer /วิศวกรบริการ / วิศวกรซ่อมบำรุง
ช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น สามารถเขียนแบบได้ Auto Cad,หากใช้ Solidworks ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.เอส. รีฟริก ซิสเต็ม จำกัด
6เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (Security Engineer)
- วุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท - วุฒิ ปวส. 17,500 บาท - วุฒิ ปวช./ ม.6 - 16,000 บาท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด
7ช่างซ่อมบำรุง(ช่างเชื่อม)
เชื่อมประกอบรอยต่อตามแบบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานสร้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
8Project Engineer
1. ประเมินปริมาณการใช้วัสดุ/อุปกรณ์และวัดหน้างาน 2. ควบคุมการดำเนินงานโครงการ 3. ติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการให้ผู้บริหารทราบ 4. ติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 5. อื่นๆตามที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
9Technical Engineer(ฝ่ายด้านการพัฒนา) ประจำที่โรจนะ อยุธยา
1. ประสานงานกับทีมขายเพื่อออกแบบหรือประเมินที่เกี่ยวกับห้องเย็น / Cleanroom 2. แนะนำระบบหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดของลูกค้าในแต่ละโครงการ 3. สนับสนุนให้ข้อมูลด้านเทคนิคให้กับฝ่ายขายและผู้ที่เก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
10วิศวกร
1.บำรุงรักษาเครื่องจักร 2.ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3.เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด