ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 19 หน้า จำนวน 185 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
1Quality Engineer
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์เกี่ยวกับยานยนต์ ปฏิบัติงาน :อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน้าที่และรายละเอียดของงาน: - Pre-quality planning and mass production handover - Quality Proce...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2วิศวกรออกแบบระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ปฏิบัติงาน :ถนนพระราม3 หน้าที่และรายละเอียดของงาน: - ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
3Sales Engineer (วิศวกรฝ่ายขาย) ด่วน!!!
เสนอขายเครื่องปั้มลมอุตสาหกรรม ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเทล เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
4เขียนแบบเครื่องจักรกล (ใช้ solidwork)
ออกแบบเครื่องกล / โครงสร้าง / Rack ใช้ program สามารถเขียนแบบ 3D present และ test แรง/น้ำหนัก ใช้ program ถอดวัสดุ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทภู่เจริญผล กรุ๊ป จำกัด
5Sale Engineer (เขียน Solid Work)
เข้าใจหลักเครื่องกล สามารถเขียนแบบเพื่อ present ลูกค้าได้ สามารถเข้าดูหน้างาน ตามพื้นที่ต่างๆ หากลูกค้าเพื่อเสนองาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทภู่เจริญผล กรุ๊ป จำกัด
6วิศวกรระบบการผลิต (System Engineer)
- ออกแบบ/ตรวจสอบ/ปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย - จัดทำ/ตรวจสอบ Process Specification เพื่อทำเสนอราคา - จัดทำและตรวจสอบ PFD / P&ID / MATERIAL BA...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7วิศวกรประสานงานและวางแผนงาน (ด่วน)
-รวบรวมข้อมูลสรุปความคืบหน้าของงาน (Progress) -รวบรวมข้อมูลวางแผนงานตามข้อมูลของแต่ละส่วนงาน -งานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
8ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด (ด่วน)
ดำเนินการและตรวจสอบเกี่ยวกับเครื่องมือวัด ดำเนินการเกี่ยวกับระบบคุณภาพ สามารถถ่ายทอด อบรม ติดตามเกี่ยวกับเครื่องมือวัด หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพและการสอบเทียบเครื่องมือวัดจะพิจารณาเป็นกรณี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
9Piping Engineer
- จัดทำ Drawing ISO เพื่อใช้ติดตั้งหน้างาน - จัดทำข้อมูลสำหรับการ Back-Down วัสดุ - ควบคุมคุณภาพงานเชื่อม - ควบคุมทดสอบระบบท่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10วิศวกรเครื่องกล (ประจำโครงการ) (ด่วน)
ดูแลงานก่อสร้าง , งานติดตั้งเครื่องจักร ที่ไซต์งานโรงงานน้ำตาล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด