ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 139 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
101เจ้าหน้าที่ประเมินราคา - วิศวกรเครื่องกล (ด่วน ๆ)
1. ตรวจสอบแบบและเอกสารงานประมูลที่ได้รับเพื่อคิดราคาประมูลงาน 2. ศึกษาข้อกำหนด ขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา 3. ถอดแบบปริมาณงานระบบไฟฟ้า 4. จัดทำเอกสารเสนอราคาในรูปแบบ BOQ 5. จัดทำเอกสารสำหรับซื้ออุปก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด
102Engineering trainee ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- เรียนรู้งาน on-the-job training ในแผนกต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต 1 ปี ก่อนเข้าประจำแผนกการผลิต - ทำงานที่มอบหมายในแผนกการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มในโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
103วิศวกรโครงการ
ลักษณะการทำงาน วางแผนและควบคุมโครงการดังต่อไปนี้ - ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย - ติดตั้งระบบท่อน้ำและท่อลม - ติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็น/เครื่องปรับอากาศ - ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ของเครื่องจักรที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออนลี่ เอ็ม วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
104วิศวกรระบบการผลิต (System Engineer)
- ออกแบบ/ตรวจสอบ/ปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย - จัดทำ/ตรวจสอบ Process Specification เพื่อทำเสนอราคา - จัดทำและตรวจสอบ PFD / P&ID / MATERIAL BA...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
105วิศวกรผลิต
1.ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมการผลิตในสายการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธภาพ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
108วิศวกร
ตรวจสอบรอกและเครน ตามโรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคทีเอสซี จำกัด
109ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าเครื่องกล ,ระบบนิวเมติกส์ (Pnuematic)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด