ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 139 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
101ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (Engineering Manager)
- ควบคุมดูแลงานด้านวิศวกรรม การซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักร ไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด
102วิศกร
ควบคุมและถอดแบบ งานติดตั้ง มาตร วาล์ว และอุปกรณ์ ท่อน้ำประปา ต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด
104วิศวกรเทคนิคผลิตภัณฑ์ (ทรานส์เทค อุสาหกรรม)
- ประสานงานการแก้ไขปัญหา/การใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า - อบรมให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานตามคู่มือ - เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่น ๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ.เอ็น.ที.เซอร์วิส จำกัด
105วิศวกรออกแบบ ( A.N.T. Services )
• ออกแบบรถพ่วง / รถกึ่งพ่วง • จัดทำ Drawing 2D และ 3D • จัดทำสูตรการผลิต • กำหนดรหัสแบบ และชิ้นส่วนในการประกอบรถ • จัดทำแบบในการยื่นขอสำหรับการจดทะเบียน • ตรวจสอบ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ • มีประสบการณ์ด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ.เอ็น.ที.เซอร์วิส จำกัด
106ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงาน Operation manager ( A.N.T Services )
• รับผิดชอบกำกับดูแลการผลิตรถพ่วง / รถกึ่งพ่วง และการให้บริการรถเช่า • บริหารจัดการด้านการผลิตรถพ่วง / รถกึ่งพ่วง • มีความสามารถในการเขียน อ่าน แบบวิศวกรรม • บริหารจัดการวางแผนการซ่อมบำรุงรถเทรลเลอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ.เอ็น.ที.เซอร์วิส จำกัด
108วิศวกร
วางแผนการผลิต ควบคุมการทำงานพนักงาน ควบคุมการทำงานเครื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด