ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 139 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
111วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรประมาณราคา (Estimate Engineer)
1.ถอดแบบงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล 2.ทำประเมินราคา 3. ออกไซต์งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานอื่่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีที เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
112ช่างประกอบ
ทำงานประกอบท่อ สแตนเลสได้ ดูแบบเป็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พลาสแมท จำกัด
113หัวหน้าแผนกเครื่องกล
รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานสนับสนุนบริการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยยูรีเทนพลาสติก จำกัด
114Checker (โรงซักแห้ง) ย่านลาดพร้าว ติดต่อได้ที่เบอร์ 062-432-4522 (พี่ตุ๊ก)
- ตรวจเช็ครายละเอียดเสื้อผ้า เข้า ออก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันเวลาทำงาน 08:00-17:00 (จันทร์-เสาร์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
115Checker (โรงซักแห้ง) ย่านลาดพร้าว ติดต่อได้ที่เบอร์ 062-432-4522 (พี่ตุ๊ก)
- ตรวจเช็ครายละเอียดเสื้อผ้า เข้า ออก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันเวลาทำงาน 08:00-17:00 (จันทร์-เสาร์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
116Checker (โรงซักแห้ง) ย่านลาดพร้าว ติดต่อได้ที่เบอร์ 062-432-4522 (พี่ตุ๊ก)
- ตรวจเช็ครายละเอียดเสื้อผ้า เข้า ออก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันเวลาทำงาน 08:00-17:00 (จันทร์-เสาร์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
117Checker (โรงซักแห้ง) ย่านลาดพร้าว ติดต่อได้ที่เบอร์ 062-432-4522 (พี่ตุ๊ก)
- ตรวจเช็ครายละเอียดเสื้อผ้า เข้า ออก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันเวลาทำงาน 08:00-17:00 (จันทร์-เสาร์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
118Checker (โรงซักแห้ง) ย่านลาดพร้าว ติดต่อได้ที่เบอร์ 062-432-4522 (พี่ตุ๊ก)
- ตรวจเช็ครายละเอียดเสื้อผ้า เข้า ออก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันเวลาทำงาน 08:00-17:00 (จันทร์-เสาร์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
119Checker (โรงซักแห้ง) ย่านลาดพร้าว ติดต่อได้ที่เบอร์ 062-432-4522 (พี่ตุ๊ก)
- ตรวจเช็ครายละเอียดเสื้อผ้า เข้า ออก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันเวลาทำงาน 08:00-17:00 (จันทร์-เสาร์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
120จป.วิชาชีพ ***ด่วน***
ควบคุม ดูแล บริหาร จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆของบริษัทฯ และปราศจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด