ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 139 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
131รับด่วน วุฒิปวส.ขึ้นไป พนักงานฝ่ายผลิต (โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ แบรนด์ดัง) @ระยอง ☎️/ไลน์ 089-203-3575 คุณทราย
• รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ • นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวนมาก!!! • สัญญาจ้าง 1 ปี (มีต่อสัญญาและสอบบรรจุเป็นพนักงานงานประจำ ) สถานที่ทำงาน 500/38 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ A อ.ปลวกแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
132รับด่วน วุฒิปวส.ขึ้นไป พนักงานฝ่ายผลิต (โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ แบรนด์ดัง) @ระยอง ☎️/ไลน์ 089-203-3575 คุณทราย
• รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ • นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวนมาก!!! • สัญญาจ้าง 1 ปี (มีต่อสัญญาและสอบบรรจุเป็นพนักงานงานประจำ ) สถานที่ทำงาน 500/38 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ A อ.ปลวกแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
133รับด่วน วุฒิปวส.ขึ้นไป พนักงานฝ่ายผลิต (โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ แบรนด์ดัง) @ระยอง ☎️/ไลน์ 089-203-3575 คุณทราย
• รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ • นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวนมาก!!! • สัญญาจ้าง 1 ปี (มีต่อสัญญาและสอบบรรจุเป็นพนักงานงานประจำ ) สถานที่ทำงาน 500/38 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ A อ.ปลวกแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
134วิศวกรโรงงาน
- จัดแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร - จัดทำเอกสารงานสั่งซื้อ สำรวจราคาจากตัวแทนจำหน่าย ตรวจสอบคุณภาพและวิเคราะห์ตามความชำรุด - ออกแบบและพัฒณาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
135วิศวกร การผลิต
1. ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต 2. ควบคุมกระบวนการผลิต 3. จัดทำ improvement 4. จัดทำกระบวนการการลดของเสีย 5. ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยซิงฟา อินดัสตรี้ จำกัด
136Engineering Service ด่วน!!! (โทร.02-914-6626)
- ออกไปพบลูกค้า ตรวจงานระบบ ซ่อมงานชิลเลอร์ ทำใบเสนอราคางาน เสนอลูกค้า ปิดการขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีไอที เอนจิเนียริ่ง จำกัด
137โฟร์แมน (เครื่องกล)
โฟร์แมน (เครื่องกล) รู้เรื่องงานเกี่ยวกับ ท่อ, และวาล์ว...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซี เทคโนโลยี
138Production Engineer
พัฒนาและปรับปรุงการผลิต ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ ตามเป้าหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไวท์แพคเกจจิ้ง จำกัด
139ช่างซ่อมบำรุง (สาขาบางเลน)
- รวบรวมรายการเครื่องจักรที่มีใช้อยู่เพื่อขึ้นทะเบียนเครื่องจักร - จัดเตรียมอะไหล่สำรองสำหรับซ่อมเครื่องจักร / อุปกรณ์ - สรุปข้อมูลเครื่องจักรเสียประจำเดือน - จัดทำงานตัวอย่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด
140Production Engineer
- Monitor and control the performance of daily routine operations according to the set KPIs and targets. - Review and identify manufacturing problems - Ensure that the overall operational ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Artemis (South East Asia) Recruitment Co.,Ltd.