ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 139 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
21รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก)
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการส่งออก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความสอดคล้องกับจำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่ -ควบคุมดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
22วิศวกรไฟฟ้า / เครื่องกล (Electrical Engineer / Mechanical Engineer)
ลัษณะงาน เกี่ยวกับ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ - สามารถออกแบบ ถอดแบบ เสนอราคางานได้ - สามารถออกไซต์งาน ตรวจเช็คหน้างานได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด
23วิศวกรเคมี
ต้องการบุคลากรที่มีใบผ่านการสอบ บุคคลากรเฉพาะ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จำกัด

07 กุมภาพันธ์ 2566
24วิศวกรงานระบบ
-ตรวจสอบการทำงานหน้างานให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุมัติ -ทำราคางานเพิ่ม+งานลด -ตรวจ Shop Drawing และอนุมัติตามแบบ Design - ออกแบบงานระบบตามหลักวิศวกรรม ว.ส.ท....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูเก็ต ซี คอร์ป จำกัด
25Sales Engineer (วิศวกรฝ่ายขาย) ด่วน!!!
เสนอขายเครื่องปั้มลมอุตสาหกรรม ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเทล เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

07 กุมภาพันธ์ 2566
26หัวหน้าช่างสอบเทียบ (Lab Supervisor)
มีความรู้ความสามารถ เรื่องสอบเทียบเครื่องมือวัด เช่น สอบเทียบด้านไฟฟ้า ,สอบเทียบด้านมิติ, สอบเทียบด้านอุณหภูมิ, สอบเทียบด้านความดัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด
29วิศวกร
ควบคุม ดูแล วางแผนงาน ตรวจสอบงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
30วิศวกร(ประจำในท่าอากาศยานดอนเมือง)
-ควบคุม ดูแล วางแผนงาน ด้านเทคนิคให้เป็นไปตามข้อกำหนด -ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข -ทำรายงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด