ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 139 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
51Engineer (Maintenance)
1.เขียนแบชิ้นส่วนเครื่องจักร 2.บริหารจัดการ การซ่อมบำรุงเรื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
52วิศวกร (ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหกรรม)
- วางแผน บริหาร ควบคุมและติดตามงานบำรุงรักษา เชิงป้องกันให้กับเครื่องจักรในสายการผลิต สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ร่วมแก้ไขปัญหาและควบคุมการซ่อมบำรุงกรณีเครื่องจักรเกิดปัญหา - หาแนวทางป้องกั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
53Production Engineer จ.สมุทรสาคร มีสวัสดิการพนักงานรายได้ตามตกลง สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล 02-021-3535 Line: @leadingpower
หน้าที่และความรับผิดชอบ -วางแผนกระบวนการผลิตวางแผน ด้านกำลังคน และควบคุมการผลิตจัดการให้ได้ตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน -พัฒนาการผลิตให้มีประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
54Production Engineer Cheif จ ชลบุรี สวัสดิการพนักงานรายได้ตามตกลง 020213535 Line: @leadingpower
All process of maintenance. Planning,order and monitor spare parts for maintenance and equipment to minimize breakdown time. control Supplier for preventive maintenance and machine installation. Im...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
56หัวหน้าแผนกเครื่องมือกล (Tools Making Supervisor) ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์
1.วางแผนและควบคุมการออกแบบ,เขียนแบบ ในงานสร้างแม่พิมพ์ปั้มโลหะ, เครื่องจักร,ชิ้นส่วนเครื่องกล 2.เขียนแบบในการสร้างแม่พิมพ์ เครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องกล 3.ดูแลด้านเอกสารระบบภายในแผนก 4.ควบคุมดูแลผู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
57วิศวกร
1.บำรุงรักษาเครื่องจักร 2.ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3.เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
58วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
- ทำหน้าที่ออกแบบและเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad , Solid work - รับผิดชอบดูไซร์งานร่วมกับฝ่ายขายเพื่อเก็บข้อมูลตามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบงานโปรแกรมและเสนอราคา - ประสานงานกับผู้รับเหมาช...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรดเทค อีโวลูชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)
59 วิศวกรโครงการ
- ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ - 8.00-17.00 น. - ควบคุมงาน ติดตามงาน project ต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด
60วิศวกรเครื่องกล
1.ปฏิบัติงานด้านออกแบบ คำนวณ เสนอราคา 2.สามารถอ่านแบบพิมพ์เขียวได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด