ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 139 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
61วิศวกรเครื่องกล
-ควบคุมงานผลิตงานในโรงงาน -ควบคุมงานติดตั้งให้ลูกค้า -ควบคุมการติดตั้งระบบท่อ(piping work) -เขียนแบบประกอบการทำงาน -วางแผน/ควบคุมปริมาณและการเบิก-จ่าย -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พลาสแมท จำกัด
62เจ้าหน้าที่วิศวกรรมอุตสาหการ
จัดการและแก้ไขปัญหาในไลน์การผลิต ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัญหาและระบบการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติก จำกัด
65MECHANICAL ENGINEER
$$$ EQcon Corporation Co., Ltd is a joint venture company between Foreign Investors and Eccentric Energy Co., Ltd. to expand the existing business on an IoT air conditioner control and services to the...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอคเซนทริค เอเนอร์ยี จำกัด
66วิศวกรควบคุมคุณภาพ
บริหารงานตรวจสอบคุณภาพงานโลหะ บริหารทีมงาน มอบหมาย ติดตาม ควบคุม ให้ได้ตามแผนงาน ดูแลระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น ISO...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
67Production Supervisor (หัวหน้างานผลิต)
บริหารจัดการ การผลิตงานโลหะประจำวัน ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย กำกับดูแล มอบหมายงานลูกทีมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
68Process Engineer
ปรับปรุงกระบวนการผลิต งานโลหะแผ่นแปรรูป ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประสบการณ์งานโลหะ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
69วิศวกรขาย (Sale Engineer)
1.ให้คำปรึกษา นำเสนอขาย และ ให้บริการ เข้าพบลูกค้า ในสินค้าประเภทระบบสายพานลำเลียง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
70วิศวกรโครงการ(สำนักงานใหญ่)
-สามารถทำงานเขียนแบบเครื่องจักรกล หรือระบบสายพานลำเลียง -ประสานงานภายนอก ภายใน -สามารถควบคุมงานส่วนงานออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักรกล -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด