ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 94 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
71วิศวกร
ตรวจสอบรอกและเครน ตามโรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคทีเอสซี จำกัด
72ผู้ช่วยผู้จัดการไบโอแก๊ส
- เพื่อดูแลการเดินระบบบ่อไบโอแก๊สทุกฟาร์ม การทำสวนปาล์ม - ควบคุมระบบไบโอแก๊สทุกฟาร์ม - ดูแลหัวหน้างานทุกฟาร์ม - ติดตามผลและแก้ไขปัญหา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
73หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต (Mixer)
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอาหารสัตว์เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด - วางแผนกระบวนการผสม ,การทำงานของพนักงาน,มอบหมายงาน - ควบคุมกระบวนการผสมอาหาร , การทำงานของพนักงาน ,การเก็บตัวอย่างส่ง LAB - ตรวจสอบการผลิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
74วิศวกร
1.บำรุงรักษาเครื่องจักร 2.ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3.เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
75Engineering Service ด่วน!!! (โทร.02-914-6626)
- ออกไปพบลูกค้า ตรวจงานระบบ ซ่อมงานชิลเลอร์ ทำใบเสนอราคางาน เสนอลูกค้า ปิดการขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีไอที เอนจิเนียริ่ง จำกัด
76ช่างซ่อมบำรุง(ช่างเชื่อม)
เชื่อมประกอบรอยต่อตามแบบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานสร้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
77วิศวกรเครื่องกล
- ดูแล ควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักร ต่าง ๆ - จัดทำงบประมาณการ - ตรวจสอบความเรียบร้อยงาน - ให้คำปรึกษาทางวิชาการต่าง ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักร - จัดทำสัญญาที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
78วิศกร เครื่องกล
ออกแบบ เขียนแบบsolidwork เครื่องจักรกลอัตโนมัติ เครื่องกลพลังงานไฟฟ้า เครื่องกลรถไฟฟ้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Servo Vision Co.,Ltd.
79วิศวกรออกแบบ เครื่องกลอัตโนมัติ
วิศวกรออกแบบ เครื่องกลอัตโนมัติ และ เขียนแบบ solidwork 3D...ดูรายละเอียด
องค์กร : Servo Vision Co.,Ltd.
80วิศวกรงานระบบ M&E
-รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างงานระบบ M&E ควบคุมดูแลคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง - สามารถออกแบบ เขียแบบ ได้ - ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้า, ประปา และส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด