ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 15 หน้า จำนวน 147 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
141ช่างไฟฟ้า
- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเซีย เอ็นจิเนียริ่งแพค จำกัด
142วิศวกรโครงการ
ลักษณะการทำงาน วางแผนและควบคุมโครงการดังต่อไปนี้ - ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย - ติดตั้งระบบท่อน้ำและท่อลม - ติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็น/เครื่องปรับอากาศ - ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ของเครื่องจักรที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออนลี่ เอ็ม วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
143วิศวกรไฟฟ้า
ทำงานในระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ ความเย็น และระบบภายใน อื่นๆ ในเรือยอร์ช สถานที่ทำงานคือ เวิร์คชอฟและท่าเรือต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต (อาจมีงานต่างจังหวัดบ้าง)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์รัส มารีน เซอร์วิส จำกัด
144วิศวกรระบบการผลิต (System Engineer)
- ออกแบบ/ตรวจสอบ/ปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย - จัดทำ/ตรวจสอบ Process Specification เพื่อทำเสนอราคา - จัดทำและตรวจสอบ PFD / P&ID / MATERIAL BA...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
145ช่างเทคนิคไฟฟ้า
ทดสอบตรวจสอบผลิตภัณฑ์, เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
146วิศวกรไฟฟ้า
1.ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
148วิศวกร
ตรวจสอบรอกและเครน ตามโรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคทีเอสซี จำกัด
149วิศวกรไฟฟ้า
วางแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลังภายในอาคาร,ระบบไฟฟ้าภายในเครื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
150วิศวกรควบคุมงานโครงการ ด่วน!
1. ดูแล กำกับ ติดตาม งานควบคุมโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และเสร็จตรงตามเวลา 2. ควบคุม ดูแล ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ 3. จัดทำแผนงานโครงการ และสรุปปิดโครงกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด