ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 15 หน้า จำนวน 147 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
12Supervisor (Communication)
ทำหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารของสมาคมฯ ระบบเสียง ระบบโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา วิเคราะห์ปัญหาและจัดทำรายงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทา...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
13Assistant Totalisator Manager
The Assistant Totalisator Manager is required to administer an operation of computerized totalisator system including on-going preventive maintenance flawlessly, effectively, and smoothly. In addition...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
14Assistant Maintenance Manager (Polo Club)
The Assistant Maintenance Manager is required to manage the safe and efficient operation and maintenance of all necessary building systems, facilities, equipment, and toxic materials with a team of 20...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
15ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า (สินค้า BOSCH)
1. งานซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ติดต่อลูกค้าก่อนเข้าหน้างาน จัดเตรียมอะไหล่พร้อมใช้งาน ทำรายการการความสียหายของสินค้า ติดตามแจ้งความคืบหน้าและผลการซ่อมบำรุงส่งหัวหน้างาน ควบคุมสต็อกอะไหล่ และยานพาหนะขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีเอสเอช โฮม แอ็พพลายแอ็นซ์ จำกัด
17วิศวกรไฟฟ้า
• ตรวจสอบหน้างานเป็นประจำ เพื่อระบุปัญหาและการบำรุงรักษาที่จำเป็น • เตรียมตารางการบำรุงรักษารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และจัดสรรงานและกำลังคน ให้เหมาะสมตามงานที่คาดการณ์ • ดูแลฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
18Supervisor (ประจำบริษัท)
นำเอานโยบายและกลยุทธ์จากผู้จัดการฝ่ายและผู้บังคับบัญชาสูงสุด ไปปฏิบัติให้ได้มาตรฐานในการควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการแต่ละแผนก สนับสนุนการทำงานเป็นทีมของพนักงานสื่อสารกับผู้ร่วมงานแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
19ช่างไฟฟ้า ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด ด่วน!
งานเดินท่อร้อยสายติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบแลน ระบบกล้องวงจรปิด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
20ผู้จัดการส่วนงานบริการ (ประจำคลังสินค้าสุวรรณภูมิ)
บริหารจัดการวางแผนการทำงานของทีมบริการโดยรวม และงานบำรุงรักษา เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กรได้อย่างดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด