ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 15 หน้า จำนวน 147 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
11Estimate (ประมาณราคา)
- ประมาณราคางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร(ระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร) - ศึกษาแบบ, Spec และ BOQ - อ่านแบบ ถอดปริมาณวัสดุ-อุปกรณ์ - เช็คต้นทุนและสรุปราคาประมาณต้นทุนโครงการ - ประชุม Kick off เริ่มต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิโป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
12วิศวกรไฟฟ้า ประจำอาคาร
- ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง ประจำอาคาร - จัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิโป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
13วิศวกรไฟฟ้า
: งานโครงการติดตั้งระบบประกอบอาคารและโรงงาน 1.ควบคุมงานตามแผน 2.ควบคุมงานทีมผู้ปฎิบัติงาน 3.ประสานงานโครงการ 4.รายงานโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิโป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
14RF ENGINEER (BANGKOK) / LINE ID: @997txulp
• Provides test data analysis, evaluates network problems, and provides solutions. • Check RF test issues and provide solutions. • To support Radio network planning & Optimization projects of GSM / ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
15วิศกรไฟฟ้า (โทร.02-115-5239)
- งานระบบไฟฟ้า,ระบบภายใน - ทำงานควบคุมการทำงานที่หน่วยงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คูลพลัส ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด
16หัวหน้า งานไฟฟ้าอุปกรณ์วัดและซอฟแวร์ (ด่วน)
วางแผนงานผลิต , สั่งซื้ออุปกรณ์ , ควบคุมงานผลิตไฟฟ้าและโปรแกรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซอม จำกัด
17หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- สามารถเขียนแบบ IT Auto Cad ได้ มีความรู้และทักษะทางไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงานโดยเฉพาะ Hydraulic Pneumatic. - ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance) - ควบคุมการซ่อมเครื่องจักร (Break...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตชิน เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
19วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรอิเล็กทรกนิกส์
ควบคุมดูแลงานระบบ ตึกอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน : เอกชัย บางบอน3 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยสงวนรุ่งเรืองกิจ จำกัด
20วิศวกรระบบการผลิต (System Engineer)
- ออกแบบ/ตรวจสอบ/ปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย - จัดทำ/ตรวจสอบ Process Specification เพื่อทำเสนอราคา - จัดทำและตรวจสอบ PFD / P&ID / MATERIAL BA...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด