ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 15 หน้า จำนวน 147 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
21Building Engineering 65k-70k สมัครงาน081145041K.เมธาวี
>>ตำแหน่ง Building Engineering<< *** สัญญาจ้าง 1 ปีมีพิจารณาต่อ *** สถานที่ทำงาน : อาคาร UOB Plaza (ใกล้BTS พร้อมพงษ์) ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลาทำงาน 08.30-17.30น. รายได้ 65,000-70,000 (ขึ้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
22Building Engineering 65k-70k สมัครงาน081145041K.เมธาวี
>>ตำแหน่ง Building Engineering<< *** สัญญาจ้าง 1 ปีมีพิจารณาต่อ *** สถานที่ทำงาน : อาคาร UOB Plaza (ใกล้BTS พร้อมพงษ์) ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลาทำงาน 08.30-17.30น. รายได้ 65,000-70,000 (ขึ้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
23Sales Engineer ระบบความปลอดภัย
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้าโครงการ ทั้งราชการและเอกชน 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 3. หาฐานลูกค้าใหม่ๆ และออกวิ่งหางาน 4. จัดทำเอกสาร Company Profile ใบเสนอราคา ปิดการขาย และดูแลล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจแปน ออล พาส จำกัด
24Site Engineer
ควบคุมดูแลติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิช บิลเดอร์ จำกัด
25วิศวกร (Engineer)
-รักงานบริการ -ขยัน,อดทน -ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้ดี -ประสานงานกับทางลูกค้าได้ -ทำรายงานสรุปตามหน้าที่รับผิดชอบได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ พลัส จำกัด
26วิศวกรไฟฟ้า (ออกภาคสนาม)
1.รับคำสั่งขอบเขตงาน ประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อดำเนินการเข้าทำงาน 2.จัดเบิกค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับงาน 3.แจ้งรายละเอียดกับทีมงานเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือ 4.ขณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีบีเอ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
27วิศวกรไฟฟ้า
1.ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า-สื่อสาร อาคาร,โรงงาน 2. สนับสนุนกระบวนการงานวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 2.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน / ภายนอกหรือผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างกระบวนก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมกกะ-เจ จำกัด
30Service Engineer
ซ่อมสร้างเครื่องจักร งาน service ทั้งในโรงงาน และต่างจังหวัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเทอร์มอล ซิสเทม เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด