ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 15 หน้า จำนวน 147 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
31วิศวกรโครงการ
มีความสามารถและมีประสบการณ์ งานควบคุมโครงการและระบบไฟฟ้า (วางแผนคุมงานติดตั้งและอุปกรณ์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
32วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer
มีความสามารถทำงานกับ ระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ ระบบ ควบคุมอัตโนมัติ (PLC, SCADA, Power Control , Installation, Commissioning)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
33วิศวกรไฟฟ้า
วางแผนและควบคุมงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ รวมทั้งบริหารจัดการและสั่งงานทีมช่างให้สามารถทำงานให้แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาตา จำกัด
34หัวหน้าช่างสอบเทียบ (Lab Supervisor)
มีความรู้ความสามารถ เรื่องสอบเทียบเครื่องมือวัด เช่น สอบเทียบด้านไฟฟ้า ,สอบเทียบด้านมิติ, สอบเทียบด้านอุณหภูมิ, สอบเทียบด้านความดัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด
36ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมแซมและแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชีวา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
37ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า (สินค้า BOSCH)
1. งานซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ติดต่อลูกค้าก่อนเข้าหน้างาน จัดเตรียมอะไหล่พร้อมใช้งาน ทำรายการการความสียหายของสินค้า ติดตามแจ้งความคืบหน้าและผลการซ่อมบำรุงส่งหัวหน้างาน ควบคุมสต็อกอะไหล่ และยานพาหนะขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีเอสเอช โฮม แอ็พพลายแอ็นซ์ จำกัด
39วิศวกร
ควบคุม ดูแล วางแผนงาน ตรวจสอบงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
40วิศวกร(ประจำในท่าอากาศยานดอนเมือง)
-ควบคุม ดูแล วางแผนงาน ด้านเทคนิคให้เป็นไปตามข้อกำหนด -ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข -ทำรายงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด