ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 15 หน้า จำนวน 147 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
41วิศวกรงานระบบ
-ตรวจสอบการทำงานหน้างานให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุมัติ -ทำราคางานเพิ่ม+งานลด -ตรวจ Shop Drawing และอนุมัติตามแบบ Design - ออกแบบงานระบบตามหลักวิศวกรรม ว.ส.ท....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูเก็ต ซี คอร์ป จำกัด
42วิศกร ด้านไฟฟ้า
เป็นงานด้านบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ไฟฟ้าความถี่สูง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด
43Service Engineer
ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และบริการหลังการขาย เกี่ยวกับเครื่องประเภท Weighing System, Check Weigher and X-ray Machine และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯจำหน่ายและให้บริการ รวมถึงการฝึกอบรม ให้ความรู้ สอนการใช้งาน ประสานง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพลย์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
44วิศวกรไฟฟ้า
วางแผนและควบคุมงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ รวมทั้งบริหารจัดการและสั่งงานทีมช่างให้สามารถทำงานให้แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาตา จำกัด
45หัวหน้าช่างสอบเทียบ (Lab Supervisor)
มีความรู้ความสามารถ เรื่องสอบเทียบเครื่องมือวัด เช่น สอบเทียบด้านไฟฟ้า ,สอบเทียบด้านมิติ, สอบเทียบด้านอุณหภูมิ, สอบเทียบด้านความดัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด
47ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมแซมและแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชีวา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
48โปรแกรมเมอร์ (ประจำหน่วยงานสุวรรณภูมิ)
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา เกี่ยวกับระบบ Software and Hardware...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
49วิศวกร
ควบคุม ดูแล วางแผนงาน ตรวจสอบงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
50วิศวกร(ประจำในท่าอากาศยานดอนเมือง)
-ควบคุม ดูแล วางแผนงาน ด้านเทคนิคให้เป็นไปตามข้อกำหนด -ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข -ทำรายงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด