ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
1วิศวกรงานระบบ/วิศวกรไฟฟ้า-ประปา
1. ทำงานร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างและ Supplier ต่างๆ 2. วางแผนและตรวจสอบแผนการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ตรวจทานแบบก่อสร้างให้ครอบคลุมงานสถาปัตยกรรม โครงสร้างและงานระบบประกอบอาคารทุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : กิจการร่วมค้า 2499 ร่มเกล้าคอนสตรัคชั่น
2International Service Technician
รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องจักรในโรงงานและบริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรดีเซลไฮดรอลิกในประเทศไทยและต่างประเทศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็ค ทีเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3พนักงานช่างเทคนิค (สัญญาจ้างประจำ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)
ติดตั้ง ซ่อมบุำรุง ให้คำปรึกษาด้านเครื่องจักร ในระบบการจัดการเงินสด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล(ไทยแลนด์)จำกัด
4Service Engineer
ซ่อมสร้างเครื่องจักร งาน service ทั้งในโรงงาน และต่างจังหวัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเทอร์มอล ซิสเทม เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6Supervisor (ประจำบริษัท)
นำเอานโยบายและกลยุทธ์จากผู้จัดการฝ่ายและผู้บังคับบัญชาสูงสุด ไปปฏิบัติให้ได้มาตรฐานในการควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการแต่ละแผนก สนับสนุนการทำงานเป็นทีมของพนักงานสื่อสารกับผู้ร่วมงานแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
7ผู้จัดการส่วนงานบริการ (ประจำสุวรรณภูมิ)
บริหารจัดการวางแผนการทำงานของทีมบริการโดยรวม และงานบำรุงรักษา เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กรได้อย่างดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
8วิศวกรไฟฟ้า
• ตรวจสอบหน้างานเป็นประจำ เพื่อระบุปัญหาและการบำรุงรักษาที่จำเป็น • เตรียมตารางการบำรุงรักษารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และจัดสรรงานและกำลังคน ให้เหมาะสมตามงานที่คาดการณ์ • ดูแลฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
9ผู้จัดการโครงการและวิศวกรระบบอาคาร (Engineer) (ลาดกระบัง)
วางแผน ร่วมประชุุมประสานงานโครงการ และทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จัดทำตรวจสอบ เอกสารสัญญา ข้อกำหนดเงื่อนไขบริษัททำกับลูกค้า ควบคุมดูแลบริหารทีมงาน ในการดูแลตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
10วิศวกรไฟฟ้า ประจำหน่วยงานก่อส้ราง (Site M&E Engineer) *มีใบกว.ระดับภาคี
1. ทำงานที่ปรึกาบริหารควบคุมงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง(CM&PM) และประมาณราคา (QS) 2. ใช้โปรแกรม Auto CAD และ MS office /Microsoft Project (ถ้าเป็นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. ถอดแบบประมาณราคาค่าก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เออร์บาเทค จำกัด