ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
1วิศวกรออกแบบระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ปฏิบัติงาน :ถนนพระราม3 หน้าที่และรายละเอียดของงาน: - ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (ออกแบบวงจร อิเล็กทรอนิกส์)
สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิคและเขียน โปรแกรมโดยเชื่อมโยงระบบ Network กับ แผงวงจรเข้าด้วยกันโดยที่ช่างไม่ต้องเดินตรวจสอบด้วยตัวเอง แต่สามารถเช็คหรือแก้ไข ผ่านระบบได้เลย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด
3วิศวกรประมาณราคา
ถอดแบบงานระบบเพื่อประมาณราคา ตรวจสอบราคาวัสดุ ติดต่อจัดซื้อ จัดจ้างและ sub-contractor จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอราคาตรวจสอบและแก้ไขราคาให้สอดคล้องกับหน้างาน และข้อกำหนดต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาตา จำกัด
4วิศวกรไฟฟ้า
วางแผนและควบคุมงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ รวมทั้งบริหารจัดการและสั่งงานทีมช่างให้สามารถทำงานให้แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาตา จำกัด
5พนักงานช่างเทคนิค ( สัญญาจ้างรายปี อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
ติดตั้งซ่อมบำรุง เครื่องจักรที่ใช้ในระบบการจัดการเงินสด เครื่องคัดนับธนบัตร เหรียญ เครื่องชำระเงิน ทอนเงินอัตโนมัติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล(ไทยแลนด์)จำกัด
6พนักงานช่างเทคนิค ( สัญญาจ้างรายปี พุทธมณฑล สาย 7 )
ติดตั้ง ซ่อมบุำรุง ให้คำปรึกษาด้านเครื่องจักร ในระบบการจัดการเงินสด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล(ไทยแลนด์)จำกัด
8หัวหน้าช่างไฟฟ้าโซล่าเซลล์
- ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ - ติดตั้งสายไฟฟ้า เดินระบบท่อร้อยท่อสายไฟ - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและโซล่าร์เซลล์ - ประสานงานร่วมกับฝ่ายขายและวิศวกรเพื่อการปฏิบัติงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Thai T.C. Co.,Ltd.
9วิศวกรประเมินราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้า
มีความสามารถและมีประสบการณ์ งานประเมินราคางานติดตั้งโครงการและระบบไฟฟ้า (งานติดตั้งและอุปกรณ์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
10วิศวกรฝ่ายขาย
ติดต่อประสานงาน, เสนอสินค้า ด้านไฟฟ้าโรงงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด