ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
91วิศวกรไฟฟ้า
1. ออกแบบระบบ Solar Rooftop สำหรับบ้านลูกค้าทั่วไป Residential และ สำหรับลูกค้าขนาดใหญ่ Business 2. ทำรายการอุปกรณ์ BOQ สำหรับงานติดตั้ง 3. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ถูกต...ดูรายละเอียด
องค์กร : PEA ENCOM Smart Solution Co., Ltd.
97Engineer (Fixed Broadband) จ.นครราชสีมา
Fixed Boardband Network Improvement and Technical Support as following 1. To handle and maintain for Core Network, Access Network (OLT, DSLAM) and Fiber Optic Cable (PON, Splitter). 2. To handle and...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
98Engineer (Fixed Broadband) จ.นครราชสีมา
Fixed Boardband Network Improvement and Technical Support as following 1. To handle and maintain for Core Network, Access Network (OLT, DSLAM) and Fiber Optic Cable (PON, Splitter). 2. To handle and...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
99Firmware Product Engineer (EV Product)
Founded since 2018, Bluesquid is Green and Smart Solution providers, who incorporate leading edge technologies and smart IT Intelligence, to innovate future-proof products. For this position, you ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
100Senior Product Engineer (EV Product)
Founded since 2018, Bluesquid is Green and Smart Solution providers, who incorporate leading edge technologies and smart IT Intelligence, to innovate future-proof products. For this position, you ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด