ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
121วิศวกรไฟฟ้า
วางแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลังภายในอาคาร,ระบบไฟฟ้าภายในเครื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
122วิศวกรควบคุมงานโครงการ ด่วน!
1. ดูแล กำกับ ติดตาม งานควบคุมโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และเสร็จตรงตามเวลา 2. ควบคุม ดูแล ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ 3. จัดทำแผนงานโครงการ และสรุปปิดโครงกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
123รองผู้จัดการแผนกโครงการ เครื่องทำความเย็น
งานติดตั้ง เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
124วิศวะกรไฟฟ้า
- ผู้ช่วยงานออกแบบ คิดราคา ระบบไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ - ติดตามและควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
125ช่างเทคนิค สายพานลำเลียง @คลังสินค้า สุวินทวงศ์
ลักษณะงาน 1.ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรตามที่บริษัทกำหนด 2.ปฏิบัติงานตามแผนซ่อมบำรุงที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 3.ทำการเปลี่ยนอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษาสายพานลำเลียงกระเป๋า 4.รายงานค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
126ช่างเทคนิค สายพานลำเลียง @คลังสินค้า สุวินทวงศ์
ลักษณะงาน 1.ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรตามที่บริษัทกำหนด 2.ปฏิบัติงานตามแผนซ่อมบำรุงที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 3.ทำการเปลี่ยนอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษาสายพานลำเลียงกระเป๋า 4.รายงานค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
127PE TECHNICIAN
1.ทำการทดลอง (EVALUATION) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหางาน 2.ทำการวิเคราะห์งานเสีย หรือข้อบกพร่องของ CRYSTAL RESONATOR 3.ติดตามควบคุมกระบวนการผลิต และวิธีการทำงานให้ถูกต้อง 4.ปรับปรุง อุปกรณ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
128Engineer ( รับสมัครด่วน )
เข้าไปตรวจสอบหน้างานของลูกค้า ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์หน้างาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : C.S.Cooper Company Limited
129ช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
- ออกบริการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - วายริ่งตู้คอนโทรล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด