ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
132ช่างซ่อมบำรุง (ปวช/ปวส อิเล็คทรอนิกส์หรือไฟฟ้า) อุปกรณ์ระบบสื่อสาร
• ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารตามแผนการทำงาน ในรถไฟฟ้าและในสถานี • จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) การ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siemens Mobility Limited
133ช่างซ่อมบำรุงยกเครื่อง (ปวช/ปวส ไฟฟ้าม ไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ อิเล็คทรอนิคส์, แมคคาทรอนิคสฺ์, เครื่องกล)
• การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และ/หรือ การซ่อมบำรุงยกเครื่อง ตามตารางการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า • รับผิดชอบกิจกรรมการบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของรถไฟฟ้า รวมทั้งการติดตั้ง บริการบำรุงรักษา แ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siemens Mobility Limited
134ช่างซ่อมบำรุง (ปวช/ปวส อิเล็คทรอนิกส์หรือไฟฟ้า) ระบบอาณัติสัญญาณ
• ดูแลตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบอาณัติสัญญาณ ตามแผนงานที่กำหนดได้ตามเป้าหมาย • จัดทำรายงาน และบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย • การบำรุงรักษาเชิงป้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siemens Mobility Limited
136ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (Engineering Manager)
- ควบคุมดูแลงานด้านวิศวกรรม การซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักร ไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด
137วิศวกรไฟฟ้า
คุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า - งานระบบไฟฟ้าคอนโทรล - งานระบบไฟฟ้ากำลัง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ณ.นคร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
139วิศวกรงานระบบ ด่วน!!!
สามารถดูแลงานก่อสร้างได้ทั้ง 3 ระบบ ไฟฟ้า เครื่องกล และ สุขาภิบาล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จำกัด