ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 17 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
161Project Engineer และ Project Technician (บริษัท Star 8 จำกัด)
1. การศึกษาวิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล ประสบการณ์อย่างน้อย1ปี หรือ ปวส.ไฟฟ้า/เครื่องกล ประสบการณ์อย่างน้อย5ปี 2. สามารถอ่านและเข้าใจ Single Line Diagram ระบบไฟฟ้าได้ 3. ใช้โปรแกรม CAD และออกแบบระบบไฟฟ้าได...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
162Project Engineer และ Project Technician (บริษัท Star 8 จำกัด)
1. การศึกษาวิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล ประสบการณ์อย่างน้อย1ปี หรือ ปวส.ไฟฟ้า/เครื่องกล ประสบการณ์อย่างน้อย5ปี 2. สามารถอ่านและเข้าใจ Single Line Diagram ระบบไฟฟ้าได้ 3. ใช้โปรแกรม CAD และออกแบบระบบไฟฟ้าได...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
163Engineering trainee ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- เรียนรู้งาน on-the-job training ในแผนกต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต 1 ปี ก่อนเข้าประจำแผนกการผลิต - ทำงานที่มอบหมายในแผนกการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มในโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
164วิศวกรไฟฟ้า
ทำงานในระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ ความเย็น และระบบภายใน อื่นๆ ในเรือยอร์ช สถานที่ทำงานคือ เวิร์คชอฟและท่าเรือต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต (อาจมีงานต่างจังหวัดบ้าง)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์รัส มารีน เซอร์วิส จำกัด
166รองผู้จัดการแผนกโครงการ เครื่องทำความเย็น
งานติดตั้ง เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
167วิศวะกรไฟฟ้า
- ผู้ช่วยงานออกแบบ คิดราคา ระบบไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ - ติดตามและควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
168PE TECHNICIAN
1.ทำการทดลอง (EVALUATION) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหางาน 2.ทำการวิเคราะห์งานเสีย หรือข้อบกพร่องของ CRYSTAL RESONATOR 3.ติดตามควบคุมกระบวนการผลิต และวิธีการทำงานให้ถูกต้อง 4.ปรับปรุง อุปกรณ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
169ช่างซ่อมบำรุง (ปวช/ปวส อิเล็คทรอนิกส์หรือไฟฟ้า) อุปกรณ์ระบบสื่อสาร
• ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารตามแผนการทำงาน ในรถไฟฟ้าและในสถานี • จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) การ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siemens Mobility Limited
170ช่างซ่อมบำรุงยกเครื่อง (ปวช/ปวส ไฟฟ้าม ไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ อิเล็คทรอนิคส์, แมคคาทรอนิคสฺ์, เครื่องกล)
• การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และ/หรือ การซ่อมบำรุงยกเครื่อง ตามตารางการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า • รับผิดชอบกิจกรรมการบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของรถไฟฟ้า รวมทั้งการติดตั้ง บริการบำรุงรักษา แ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siemens Mobility Limited

25 กุมภาพันธ์ 2567