ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
11Assistant Maintenance Manager
The Assistant Maintenance Manager is required to manage the safe and efficient operation and maintenance of all necessary building systems, facilities, equipment, and toxic materials with a team of 20...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
12Enterprise Technical Consulting (Engineer) ประจำภาคเหนือตอนล่าง
• Explore Technical for develop Enterprise Service, specify area of; IT system (eg. Access Control, Authentication System, VDI, LAN Management, Voice Gateway etc.), Network and Platform (NFV, SDN, MPL...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
14ช่างไฟฟ้า
- ซ่อมระบบไฟฟ้า&ลมตามแผนการซ่อมบำรุงและใบแจ้งซ่อม - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า&ลมตามแผนการตรวจเช็ค - ตรวจนับเครื่องมือ-อุปกรณ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
15วิศวกรไฟฟ้า
- ควบคุม ดูแล งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบการผลิต - ดูแลการซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น - วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบผลการปฎิบัติงานของระบบไฟฟ้าในการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
16วิศวกรไฟฟ้า
1. ควบคุมงาน-ออกแบบ ติดตั้งเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ (Solar Cell) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า-สื่อสาร อาคาร,โรงงาน 3. สนับสนุนกระบวนการงานวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมกกะ-เจ จำกัด
17วิศวกรเครื่องกล
• ออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ควบคุมการติดตั้งระบบปรับอากาศ • พร้อมจัดทำรายงาน / โครงการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
18ช่างเทคนิคไฟฟ้า
สามารถอ่านแบบ แก้ไขและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม และระบบไฟฟ้ากำลัง, ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
19วิศวกรฝ่ายขาย
ติดต่อประสานงาน, เสนอสินค้า ด้านไฟฟ้าโรงงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
20วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer
มีความสามารถทำงานกับ ระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ ระบบ ควบคุมอัตโนมัติ (PLC, SCADA, Power Control , Installation, Commissioning)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด