ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
11วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer
มีความรู้ความสามารถ ในระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ ระบบโซล่าเซลล์และควบคุม (Power, Control, Installation, Commissioning)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
13เจ้าหน้าที่ Service
เจ้าหน้าที่ Service ดำเนินการออก service หน้างาน กรณีต้องออกไปดูให้ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธีรกิจ อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด
15วิศวกรงานโครงการ (Fire&Gas)
1. ดูแลงานโครงการตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 2. ออกไซร์งานต่างจังหวัดเพื่อทำการปฎิบัติงานตามแพลนที่ได้ตั้งเอาไว้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิลเทคโนโลยี จำกัด
16Engineer
แก้ไขและปรับปรุงปัญหาภายในระบบสายงานการผลิตงานด้านพ่นสี และพิมพ์งานลงบนชิ้นส่วนพลาสติก เช่นอะไหล่รถยนต์และกล้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสโกอินเตอร์เนชั่นแนล พลาสติก จำกัด
17Project Engineer (M&E)
1.ควบคุมการทำงานของทีมวิศวกรและผู้รับเหมา วางแผนโครงการ ทั้งแผนงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา 2.ดูแลการติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ตรวจสอบควบคุมและดูแลการติดตั้งงานระบบให้เป็นไปตามแผนงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคเอ็มไอที คอนสตรัคชั่น จำกัด
18เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ด่วน!!! (โทร.081-837-7026)
1. เขียน PLC 2. เดินระบบไฟฟ้าเข้าตู้ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมชชีนเนอรี่ จำกัด
19ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า (สินค้า BOSCH)
1. งานซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ติดต่อลูกค้าก่อนเข้าหน้างาน จัดเตรียมอะไหล่พร้อมใช้งาน ทำรายการการความสียหายของสินค้า ติดตามแจ้งความคืบหน้าและผลการซ่อมบำรุงส่งหัวหน้างาน ควบคุมสต็อกอะไหล่ และยานพาหนะขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีเอสเอช โฮม แอ็พพลายแอ็นซ์ จำกัด
20Senior QS (M&E) ประจำสำนักงานใหญ่
– ถอดแบบ ตรวจเช็คปริมาณงานให้ตรงตามแบบและ BOQ – ประมาณราคางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร งานระบบประปา งานระบบดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ งานระบบบำบัดน้ำเสีย – ประมาณราคาส่วนงานระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด