ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
21วิศวกรขายและประเมินราคางานไฟฟ้า (สาขาอุดมสุข)
1. จัดทำแผนการออกแบบประเมินราคา 2. ถอดแบบ / ร่างแบบผลิตภัณฑ์จากข้อมูลเบื้องต้น 3. กำหนดรายการวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิต 4. ประเมินราคาผลิตภัณฑ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน)
22วิศวกรจัดซื้อ
รู้เรื่องเกี่ยวกับ ระบบและ SPEC ของหม้อแปลงไฟฟ้า, ติดต่อผู้ขายในการจัดซื้ออุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ, ประสานงาน Shipping ในการนำเข้า - ส่งออก สินค้า, จัดทำเอกสารในส่วนที่รับผิดชอบในหน้าที่งาน, ปฏิบัติงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
23Service Engineer
ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และบริการหลังการขาย เกี่ยวกับเครื่องประเภท Weighing System, Check Weigher and X-ray Machine และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯจำหน่ายและให้บริการ รวมถึงการฝึกอบรม ให้ความรู้ สอนการใช้งาน ประสานง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพลย์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
24หัวหน้า งานไฟฟ้าอุปกรณ์วัดและซอฟแวร์ (ด่วน)
วางแผนงานผลิต , สั่งซื้ออุปกรณ์ , ควบคุมงานผลิตไฟฟ้าและโปรแกรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซอม จำกัด
25วิศวกรอุปกรณ์วัดและซอฟแวร์ (ด่วน)
พิจารณาขอซื้อวัสดุอุปกรณ์,ควบคุมการผลิตอุปกรณ์,เขียนSOFTWAREที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซอม จำกัด
26วิศวกร
ตรวจสอบรอกและเครน ตามโรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคทีเอสซี จำกัด
27Engineer ( รับสมัครด่วน )
เข้าไปตรวจสอบหน้างานของลูกค้า ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์หน้างาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : C.S.Cooper Company Limited
28 ผู้ช่วยผู้จัดการวิศวกรรม
เขียนแบบ เข้าไปตรวจสอบหน้างานของลูกค้า ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์หน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : C.S.Cooper Company Limited