ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
31Service Engineer
ซ่อมสร้างเครื่องจักร งาน service ทั้งในโรงงาน และต่างจังหวัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเทอร์มอล ซิสเทม เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
33วิศวกรไฟฟ้า-เครื่องกล ประจำหน่วยงาน (Junior M&E Engineer)
ตามความสามารถ/ตามตกลงกัน ลักษณะการทำงาน 1. ทำงานที่ปรึกาบริหารควบคุมงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง(CM&PM) และประมาณราคา (QS) 2. ใช้โปรแกรม Auto CAD และ MS office /Microsoft Project (ถ้าเป็นจะได้รับก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เออร์บาเทค จำกัด
34วิศวกรไฟฟ้า ประจำหน่วยงานก่อส้ราง (Site M&E Engineer) *มีใบกว.ระดับภาคี
1. ทำงานที่ปรึกาบริหารควบคุมงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง(CM&PM) และประมาณราคา (QS) 2. ใช้โปรแกรม Auto CAD และ MS office /Microsoft Project (ถ้าเป็นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. ถอดแบบประมาณราคาค่าก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เออร์บาเทค จำกัด
35ช่างซ่อมบำรุง
- รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล งานซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์และ เครื่องจักรต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคารและสาขา - ประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลอาคาร หรือผู้บริหารงานอาคาร เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบวัส...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siam Wellness Group Public Company Limited
36วิศวกร
1.บำรุงรักษาเครื่องจักร 2.ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3.เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
37วิศวกรไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ (Electrical & Automation Engineer)
- ทำหน้าที่ออกแบบและเขียนแบบ ระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติได้ - มีความรู้ด้านการใช้งานระบบ PLC และ ระบบเครื่องมือวัด - ทำงานร่วมกับฝ่ายขายเพื่อเก็บข้อมูลตามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบงานโปรเจคแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรดเทค อีโวลูชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)
38วิศวกรไฟฟ้า
ประสานงานเกี่ยวกับการออกแบบระบบออโตเมชั่นคอนโทรล การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เพื่อสร้างเป็นตู้คอนโทรลสำหรับเครื่องจักรและระบบลำเลียง -เขียนโปรแกรม Ladder เพื่อควบคุมเครื่องจักร และระบบสายพานลำเลียงให้ทำง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด
39QA/QC Supervisor Electrical /Instrument
บริหารงานตรวจสอบ / ทดสอบ / ควบคุมคุณภาพ งานติดตั้งโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
40QA/QC Engineer (E & I)
1. ดูแลตรวจทดสอบวัตถุดิบนำเข้างานโครงการตามมาตรฐานบริษัท 2. วางแผนการควบคุมคุณภาพ 3. ควบคุามการทดสอบและจัดทำรายงานผลการทดสอบ 4. รายงานการตรวจติดตามต่อผู้บังคับบัญชา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด