ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
41Site Engineer
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ผู้รับเหมาหลัก และที่ปรึกษา 2. ดูแลหน้างานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3. ศึกษาแบบก่อสร้างเพื่อวางแผนและเตรียมการสําหรับงานก่อสร้างในสนาม 4. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนจูรี่ จำกัด
42Service Engineer
ซ่อมสร้างเครื่องจักร งาน service ทั้งในโรงงาน และต่างจังหวัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเทอร์มอล ซิสเทม เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
44Enterprise Technical Consulting (Engineer) ประจำภาคเหนือตอนล่าง
• Explore Technical for develop Enterprise Service, specify area of; IT system (eg. Access Control, Authentication System, VDI, LAN Management, Voice Gateway etc.), Network and Platform (NFV, SDN, MPL...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
46ช่างไฟฟ้า
- ซ่อมระบบไฟฟ้า&ลมตามแผนการซ่อมบำรุงและใบแจ้งซ่อม - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า&ลมตามแผนการตรวจเช็ค - ตรวจนับเครื่องมือ-อุปกรณ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
47วิศวกรไฟฟ้า
- ควบคุม ดูแล งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบการผลิต - ดูแลการซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น - วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบผลการปฎิบัติงานของระบบไฟฟ้าในการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
48วิศวกรไฟฟ้า
1. ควบคุมงาน-ออกแบบ ติดตั้งเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ (Solar Cell) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า-สื่อสาร อาคาร,โรงงาน 3. สนับสนุนกระบวนการงานวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมกกะ-เจ จำกัด
49วิศวกร
ตรวจสอบรอกและเครน ตามโรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคทีเอสซี จำกัด