ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 168 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
51ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมแซมและแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชีวา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
53เจ้าหน้าที่ประเมินราคา - วิศวกรไฟฟ้า
1. ตรวจสอบแบบและเอกสารงานประมูลที่ได้รับเพื่อคิดราคาประมูลงาน 2. ศึกษาข้อกำหนด ขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา 3. ถอดแบบปริมาณงานระบบไฟฟ้า 4. จัดทำเอกสารเสนอราคาในรูปแบบ BOQ 5. จัดทำเอกสารสำหรับซื้ออุปก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด
55วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมดูแลงานติดตั้งงานระบบ ประปา ไฟฟ้า วางแผนประสานงานกับผู้รับเหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
57Service Engineer
ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และบริการหลังการขาย เกี่ยวกับเครื่องประเภท Weighing System, Check Weigher and X-ray Machine และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯจำหน่ายและให้บริการ รวมถึงการฝึกอบรม ให้ความรู้ สอนการใช้งาน ประสานง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพลย์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
58วิศวกรฝ่ายบริการและออกแบบไฟฟ้า (Service Engineer)
Service & Commissioning ให้บริการลูกค้า ด้านการติดตั้ง การประกอบ พร้อมทดสอบความพร้อมการใช้งานของเครื่อง ระบบต่างๆ รวมถึงซ่อมบำรุง รักษา ให้พร้อมใช้งาน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า จัดทำสรุปปัญหา และข้อเส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
59Service Engineer
ดูแลงานด้านซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย เช่น กล้องจุลทรรศ์ Olympus, Salt Spary Tester, Temperature and Humidity Chamber...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด
60วิศวกรไฟฟ้า
: งานโครงการติดตั้งระบบประกอบอาคารและโรงงาน 1.ควบคุมงานตามแผน 2.ควบคุมงานทีมผู้ปฎิบัติงาน 3.ประสานงานโครงการ 4.รายงานโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิโป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด