ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 176 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
1วิศวกรออกแบบระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ปฏิบัติงาน :ถนนพระราม3 หน้าที่และรายละเอียดของงาน: - ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2ผู้รับเหมาไฟฟ้าสื่อสาร
รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทำงานที่ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5วิศวกรไฟฟ้า
1. สำรวจ และ ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและระบบงานที่เกี่ยวข้อง 2. ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์เรื่องต่างๆในด้านไฟฟ้าและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ทีมช่าง Installation ทีมช่าง Servic...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
6วิศวกรซ่อมบำรุง (Service Engineer) รับสมัครด่วนจำนวนมาก
ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร และนโยบายคุณภาพ ควบคุมการปฏิบัติการของพนักงานให้มีมาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพ คัดสรรพนักงานที่เหมาะสม เพื่อให้งานบริการลูกค้ามีคุณภาพ รวมถึงอบรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอรวิส เดอะ เบสท จำกัด
7วิศวกรไฟฟ้า
ตรวจสอบหน้างาน ใช้CAD เป็น แก้ไขสถานะการหน้างานได้ดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : SH ENERGY TECNOLOGY CO.,LTD. บริษัท เอส เอช เอ็นเนอร์ยี่ร์ ยี่เทคโนโลยี จำกัด
8วิศวกรอุปกรณ์วัดและซอฟแวร์ (ด่วน)
พิจารณาขอซื้อวัสดุอุปกรณ์,ควบคุมการผลิตอุปกรณ์,เขียนSOFTWAREที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซอม จำกัด
9หัวหน้า งานไฟฟ้าอุปกรณ์วัดและซอฟแวร์ (ด่วน)
วางแผนงานผลิต , สั่งซื้ออุปกรณ์ , ควบคุมงานผลิตไฟฟ้าและโปรแกรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซอม จำกัด
10วิศวกรไฟฟ้า
วางแผนและควบคุมงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ รวมทั้งบริหารจัดการและสั่งงานทีมช่างให้สามารถทำงานให้แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาตา จำกัด