ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 176 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
91Pre-commissioning Electrical Engineer
1. วางแผน E&I Pre-commissioning Electrical 2. ควบคุมการ Test & Inspection (Loop, Function) สำหรับ Electrical System และการ Test & Simolate Function (looptest Interface to DCSonHMI) สำหรับงาน Instrume...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
92QA/QC Engineer
ตรวจสอบ / ทดสอบ / ควบคุมคุณภาพงานโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
94วิศวกรไฟฟ้า
วางแผน ออกแบบ ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และใช้ความรู้ที่มีในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือระบบวงจรต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทรัยเน็กซ์ จำกัด
96Sound Engineer ด่วน!!!
- ควบคุมระบบเครื่องเสียงภายในงานประชุมสัมมนา / แก้ไขระบบเครื่องเสียง เมื่อมีปัญหา - ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในห้องประชุม - ติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องเล่นโปรเจ็คเตอร์ให้ลูกค้าสัมมนา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
97วิศวกรสนาม ระบบไฟฟ้า (Site Engineer-EE) ** รับสมัครด่วน จำนวนมาก
- บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ในงานก่อสร้างอาคารสูง - ประสานงานกับทีมงานระบบไฟฟ้า ถึงแผนงานต่างๆ - จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมา - ตรวจสอบหน้างาน เพื่อประเมินความคืบหน้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
98วิศวกรไฟฟ้า ด่วน!!!
คุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า - งานระบบไฟฟ้าคอนโทรล - งานระบบไฟฟ้ากำลัง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ณ.นคร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
99ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (Engineering Manager)
- ควบคุมดูแลงานด้านวิศวกรรม การซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักร ไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด
100โฟรแมน งานระบบ ไซท์งาน กบิณบุรี สระแก้ว
งานวางท่อ วาง ระบบบ สาย ไฟ เข้า เครื่อง รีดยางพารา และงาน แรงต่ำหม้อแปลง บ่อพักบ่อแมนโฮล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด