ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 176 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
61วิศวกรไฟฟ้า
- ควบคุม ดูแล งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบการผลิต - ดูแลการซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น - วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบผลการปฎิบัติงานของระบบไฟฟ้าในการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
62Customer Service Engineer Ref. 67378
Job Description [Product] - Cleaning roller machines & Optical instruments for PCB - Optical Measuring instruments [Job details] - Being assigned for 1 year project in Prachinburi Industrial Es...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
63Product Quality Engineer Ref. 67332, New Grads are welcome to apply
Requirement Qualifications: • Bachelor’s degree in computer science or a related field. • Prior experience in technical support or similar role. • Passion in learning new technologies and new chal...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
64Customer Service Engineer Ref. 67378
Job Description [Product] - Cleaning roller machines & Optical instruments for PCB - Optical Measuring instruments [Job details] - Being assigned for 1 year project in Prachinburi Industrial Es...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
65Product Quality Engineer Ref. 67332, New Grads are welcome to apply
Requirement Qualifications: • Bachelor’s degree in computer science or a related field. • Prior experience in technical support or similar role. • Passion in learning new technologies and new chal...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
66SMT Engineer Ref. 67300
Job Description - Ability to Program and Operate all SMT equipment. - Inspect printing and component placement and ensure proper corrections are acknowledged/performed. - Responsible for Continuous...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
67Mechanical Engineer (Senior-Level) Ref. 67031
Job Description • Providing installation, maintenance, repairing of machinery according to customer work sites in the category of Automation (machinery imported from abroad and assembled in Thailand)...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
68เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Project Sales) Ref. 65583
Job Description ㆍ แสวงหาลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ทั้งรายใหญ่และรายย่อย และรักษาฐานลูกค้าเก่า ㆍเข้าพบลูกค้าและนำเสนอการขายให้กับลูกค้าแต่ละโครงการ กับบริษัทผู้รับเหมา ㆍขายสินค้า (เครื่องโคมไฟฟ้...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
69Assembly Supervisor Ref. 66351
Job Description 1. สามารถควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 2. ควบคุมดูเลการประกอบชิ้นงาน 3. ประกอบชิ้นส่วนรถเกี่ยวข้าว ได้ตามคู่มือที่กำหนด 4. ติดตามแผนการผลิต และประกอบชิ้นงานได้ครบตามจำน...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
70วิศวกร
ตรวจสอบรอกและเครน ตามโรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคทีเอสซี จำกัด