ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 176 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
71Service Engineer (Pathumthani) Ref. 67182
>Job description - Learn and understand how to detect defects by cameras in short space of time (angle, lights, amount of camera and image processing) - Find the best method to find defects - Expla...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
73ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมแซมและแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชีวา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
75เจ้าหน้าที่ประเมินราคา - วิศวกรไฟฟ้า
1. ตรวจสอบแบบและเอกสารงานประมูลที่ได้รับเพื่อคิดราคาประมูลงาน 2. ศึกษาข้อกำหนด ขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา 3. ถอดแบบปริมาณงานระบบไฟฟ้า 4. จัดทำเอกสารเสนอราคาในรูปแบบ BOQ 5. จัดทำเอกสารสำหรับซื้ออุปก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด
77วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมดูแลงานติดตั้งงานระบบ ประปา ไฟฟ้า วางแผนประสานงานกับผู้รับเหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
79วิศวกรฝ่ายบริการและออกแบบไฟฟ้า (Service Engineer)
Service & Commissioning ให้บริการลูกค้า ด้านการติดตั้ง การประกอบ พร้อมทดสอบความพร้อมการใช้งานของเครื่อง ระบบต่างๆ รวมถึงซ่อมบำรุง รักษา ให้พร้อมใช้งาน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า จัดทำสรุปปัญหา และข้อเส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
80Service Engineer
ดูแลงานด้านซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย เช่น กล้องจุลทรรศ์ Olympus, Salt Spary Tester, Temperature and Humidity Chamber...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด