ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 81 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
1วิศกรโยธา
มีประสบการณ์ วางระบบท่อประปา และท่อไฟฟ้า สามารถประจำไซร์งานต่างจังหวัดได้ เข้ากะกลางคืนได้ พูดภาษาจีนได้พิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.ซี.บี.พีอี ไพ้พ์เซอร์วิส จำกัด
2Project Manager (Civil)
-ดูแลรับผิดชอบงานโครงการ ก่อสร้างเสาโทรคมนาคม (Tower) ตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดการประชุมระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ -ดูแลงานโครงการให้สร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาและภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม -ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด
3เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน
สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เช่น ที่ดินเปล่า ห้องชุด ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ สำนักงาน โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตรวจสอบสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดราคาประเมิน จัดทำรายงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จำกัด
4วิศวกรไฟฟ้า
• ตรวจสอบหน้างานเป็นประจำ เพื่อระบุปัญหาและการบำรุงรักษาที่จำเป็น • เตรียมตารางการบำรุงรักษารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และจัดสรรงานและกำลังคน ให้เหมาะสมตามงานที่คาดการณ์ • ดูแลฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
6Technical Support Engineer
Asia Cement Products Company Limited is one of the major ready mixed concrete producers in Thailand with an aim towards serving domestic market demand for concrete and contributing to the national dev...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)
7วิศวกรโยธา งานคอนกรีต
1.งานเขียนแบบ, ออกแบบ,งานโรงงาน, อาคารสำนักงาน, งานโครงสร้างเหล็กได้ 2.งานควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมด เก็บงานติดตั้งเครื่องจักรและงานระบบด้วย 3.เซ็นรับรองงานออกแบบ, ควบคุม, อำนวยการใช้ได้โดยใช้ใบ ก.ว. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
8วิศวกรโยธา
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา อ่านแบบ เซ็นต์แบบ การก่อสร้างของโรงงานทั้งระบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
9วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง
สนันสนุบการทำงานวิศกรโครงการฝ่ายก่อสร้าง/สำรวจและผุ้บังคับบัญชาระดับขั้นที่สูงกว่า และควบคุมการปฎิบัติงานแก่ผู้ใตับังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
10วิศวกรสนาม (ประจำโครงการพื้นที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)ด่วน!!
1.ควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2.ควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนการขายและการตลาด 3.ประสานงานกับหน่วยงานเอกชน ราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของโครงการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)