ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12 หน้า จำนวน 118 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
1วิศวกรโยธา ประจำหน่วยงาน (Site Engineer) ***มีใบกว. ระดับภาคี
1. ทำงานที่ปรึกาบริหารควบคุมงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง(CM&PM) และประมาณราคา (QS) 2. ใช้โปรแกรม Auto CAD และ MS office & Microsoft Project (ถ้าเป็นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. ถอดแบบประมาณราคาค่าก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เออร์บาเทค จำกัด
2วิศวกรไฟฟ้า
• ตรวจสอบหน้างานเป็นประจำ เพื่อระบุปัญหาและการบำรุงรักษาที่จำเป็น • เตรียมตารางการบำรุงรักษารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และจัดสรรงานและกำลังคน ให้เหมาะสมตามงานที่คาดการณ์ • ดูแลฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
6วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้าง มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป - มีทักษะในการเข้าประชุมและนำเสนองานได้เป็นอย่างดี - มีบุคลิกเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง ประเภทงาน : Full Time สถานที่ทำงาน : ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จำกัด
7วิศวกรโยธา
การออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติก จำกัด
8ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
1. วางแผน / บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วางแผนการจัดการบุคลากรในโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทวี จำกัด
9Site Engineer
Site Engineer 1. ประสานงาน ควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง / ประสานงานฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างได้ 2. สามารถตรวจสอบ Drawing For Bid / Shop Drawing 3. ติดตามงานความคืบหน้าของผู้รับเหมา / สามารถวางแผน ควบคุมการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทวี จำกัด
10Office Engineer ( OE )
1.ประสานงานกับหน้างาน QC และฝ่ายแบบ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเร่งรัดให้ทันกำหนดแผนงาน 2.รวบรวมข้อมูลในโครงการ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 3.จัดทำแบบในโครงการก่อสร้าง ประสานงานข้อมูลเรื่องแบบก่อสร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทวี จำกัด