ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 19 หน้า จำนวน 183 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
2โฟร์แมน / ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
-แนะนำ วางแผน และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท -วางแผนการก่อสร้าง ติดตามวัสดุเข้าหน้างาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ทำรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง -ติดต่อประสานง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
3วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
-แนะนำ วางแผน และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท -วางแผนการก่อสร้าง ติดตามวัสดุเข้าหน้างาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ทำรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง -ติดต่อประสานง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
4ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ
- วางแผนงานก่อสร้างอาคาร - ทำงบประมาณการก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา - สามารถให้ความเห็นแก่เจ้าของโครงการในเรื่องงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มลด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด
6โฟร์แมนงานฟาซาดและแคลดดิ้ง
ควบคุมสั่งการช่างติดตั้งของบริษัทฯ, ประสานงานกับหน้างาน และอื่น ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อลูแคลด จำกัด
7Project Manager
ควบคุมงานก่อสร้าง บริหารโครงการ วางแผนหน้างานให้สอดคล้องกับงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด และให้บรรบุเป้าหมายหลักเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาตา จำกัด
8ช่างสำรวจ
•ใช้กล้อง Line กล้องระดับ หรือกล้อง Total Station ในการให้แนว ให้ระดับในงานก่อสร้างอาคาร และคำนวณค่า Co-ordinate อย่างถูกต้อง •จัดทำแนวและระดับ ให้แต่ละจุดการทำงานตามคำขอ และให้ระดับและแนว ให้ทันตามก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามโปรเมค จำกัด