ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 87 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
1วิศวกร
สามารถมาทำงานที่ไซต์ นิมคมพัฒนา ระยอง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.บี ศรีไพศาล ซัพพลาย จำกัด
3วิศวกรก่อสร้าง
สามรถเขียนแบบ อ่านแบบ และดูหน้างานในโรงงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.บี ศรีไพศาล ซัพพลาย จำกัด
4วิศวกรโยธา (รับด่วน หลายอัตรา)
- ดูแลและควบคุมการทำงานในหน่วยงาน - รายงานผลการทำงานต่อ ผู้จัดการโครงการและกรรมการผู้จัดการ - เข้าใจแบบก่อสร้าง และสามารถเขียนแบบได้ - คิดปริมาณงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -สามารถออกต่างจังหวัดได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค.วี.เอ็น.คอนสตรั๊กชั่น จำกัด
5วิศวกรไฟฟ้า
• ตรวจสอบหน้างานเป็นประจำ เพื่อระบุปัญหาและการบำรุงรักษาที่จำเป็น • เตรียมตารางการบำรุงรักษารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และจัดสรรงานและกำลังคน ให้เหมาะสมตามงานที่คาดการณ์ • ดูแลฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
6Site Engineer (วิศวกรสนาม)
ควบคุมงานก่อสร้างโครงการของบริษัทฯให้ถูกต้องทั้งในด้านรูปแบบและคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม รวมถึงการควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ภายใต้การดูแลของวิศวกรโครงการ (Project Engineer)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามคอนสตรูโอ จำกัด
7ช่างสำรวจ
- รับเหมาก่อสร้างถนนและสะพานให้กับกรมทางหลวง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
8Office Engineer
1.งานก่อสร้างถนน และ สะพาน ตามรูปแบบกรมทางหลวง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
9วิศวกรโยธา จ.นครสวรรค์
1.งานก่อสร้างถนนและสะพานตามรูปแบบกรมทางหลวง 2.ทำเอกสารประมาณราคา,ผลงานผู้รับเหมาฯ 3.ควบคุมงานก่อสร้างถนนและสะพาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)