ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 72 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
1วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง
สนันสนุบการทำงานวิศกรโครงการฝ่ายก่อสร้าง/สำรวจและผุ้บังคับบัญชาระดับขั้นที่สูงกว่า และควบคุมการปฎิบัติงานแก่ผู้ใตับังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
2Project engineer
หน้าที่รับผิดชอบ - วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา - ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
3วิศกรโยธา
มีประสบการณ์ วางระบบท่อประปา และท่อไฟฟ้า สามารถประจำไซร์งานต่างจังหวัดได้ เข้ากะกลางคืนได้ พูดภาษาจีนได้พิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.ซี.บี.พีอี ไพ้พ์เซอร์วิส จำกัด
4วิศวกรโครงการ
รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการให้เป็นตามเป้าหมาย วางแผนงานโครงการ งบประมาณ อุปกรณ์ ติดต่อผู้รับเหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
8Project Manager (Civil)
-ดูแลรับผิดชอบงานโครงการ ก่อสร้างเสาโทรคมนาคม (Tower) ตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดการประชุมระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ -ดูแลงานโครงการให้สร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาและภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม -ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด
9วิศวกรไฟฟ้า
• ตรวจสอบหน้างานเป็นประจำ เพื่อระบุปัญหาและการบำรุงรักษาที่จำเป็น • เตรียมตารางการบำรุงรักษารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และจัดสรรงานและกำลังคน ให้เหมาะสมตามงานที่คาดการณ์ • ดูแลฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
10วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้าง มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป - มีทักษะในการเข้าประชุมและนำเสนองานได้เป็นอย่างดี - มีบุคลิกเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง ประเภทงาน : Full Time สถานที่ทำงาน : ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จำกัด