ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 60 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
1Senior Cybersecurity Consultant
• Perform security assessment by penetration testing, vulnerability scan, or another method to IT infrastructure, application, and related IT system• Conduct the risk-based analysis of issues or vulne...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2Site Supervisor
-สำรวจ เขียนแบบ และสามารถจัดการเอกสารงานโครงการตามมาตรฐานที่กำหนด -ดูแลและจัดการทีมงานให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย -ประสานงานกับผู้รับเหมา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง -ติดตามและรายงานผลการป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จำกัด
3วิศวกรระบบ
ตรวจเช็คระบบ พร้อมให้คำแนะนำลูกค้าเรื่องการใช้งาน พร้อมเทรนช่างหน้างาน ทำงานติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย, ระบบ CCTV ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูขินท์ โซลูชั่น จำกัด
4Web Programmer ( รับสมัครด่วน )
1. เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ (Web Programming) เชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล (Database) 2. ออกแบบโครงสร้างและเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับระบบขนส่งสินค้าของบริษัท 3. ออกแบบโครงสร้างและเขียนระบบให้รองรับความต้องการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทแพ็ค แอท โพสต์ จำกัด
5Programmer C#, .NET ประจำชลบุรี ระยอง
ลักษณะงาน: • เขียน พัฒนาและปรับปรุงระบบโดยใช้ C# , VB.NET , SQL Server , Oracle เป็นหลัก • ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพ • ประสานงานกับฝ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
6Senior System Analyst
- Analyze Business needs, gather information, requirements, and identify impact of technical and functional related of proposed implementation solution - Responsible for end to end workflow process, ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ๙ สิงห์โบรกเกอร์ จำกัด
8System engineer และ IT support
สนับสนุน/ปรับปรุงระบบและความปลอดภัยของเครือข่ายบนโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้า สนับสนุนทีมนักพัฒนาเพื่อจัดหาโซลูชันและดำเนินการ Mail Corroboration Service (EasyApp Mail Server Collaboration) รวบรวมข้อ น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บจก วิชัยอกริเทรด
9เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ IT
1. เก็บข้อมูลและทำการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 2. พัฒนาโปรแกรมระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปตามผู้ใช้งานและความต้องการของบริษัท 3. จัดทำเอกสารความต้องการระบบและการทดสอบการยอมรับระบบให้กับผู้ใช้งาน 4...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด
10Software Engineer
-เขียน database, html5, VB, PHP -พัฒนาและออกแบบระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโปรเจกต์ต่างๆภายในบริษัท - การบำรุงและแก้ไขปัญหาของระบบ รวมทั้งการหาวิธีที่รวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอคเซนทริค เอเนอร์ยี จำกัด