ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 66 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
1IDC Operations Engineer ( รับสมัครด่วน )
- Responsible for the management & technical support of servers/routers/switches/network in Data Center environment -Configuration changes of the network and debug of Data Center network, fault troub...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลองดาต้า เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
2Senior Cybersecurity Consultant
• Perform security assessment by penetration testing, vulnerability scan, or another method to IT infrastructure, application, and related IT system• Conduct the risk-based analysis of issues or vulne...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
3เจ้าหน้าที่เขียนแบบ AutoCAD/Gstar CAD
1.ถอดแบบและเขียนแบบคลี่ เพื่อผลิตงานตัดพับโลหะ 2.เขียนแบบชิ้นงานตามคำสั่งโดยใช้โปรแกรม AutoCAD, Gstar CAD 2d, 3d 3.จัดทำโปรแกรมตัดให้กับเครื่อง Laser Cut...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ ควิก จำกัด
4Customer Service Lead/หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า Urgently!! ( รับสมัครด่วน )
 ควบคุม ดูแล ทีม Customer Service  ติดต่อ ติดตาม ประสานงาน เจรจาต่อรอง สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ได้เป็นอย่างดี  ควบคุม ดูแล พัฒนา คุณภาพงาน ได้เป็นอย่างดี  คิด วิเคราะห์ สรุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด
5IT Project Manager/IT Project Engineer Urgently!! ( รับสมัครด่วน )
Responsibility:  Cooperate and coordinate with Customer and Development team to deliver projects/products.  Project management (Ex. Kick-off, Get user requirements, SIT, UAT, Roll-out and related)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด
6Site Supervisor
-สำรวจ เขียนแบบ และสามารถจัดการเอกสารงานโครงการตามมาตรฐานที่กำหนด -ดูแลและจัดการทีมงานให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย -ประสานงานกับผู้รับเหมา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง -ติดตามและรายงานผลการป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จำกัด
7Programmer ( รับสมัครด่วน )
- จัดทำ และออกแบบเว็บไซต์ - ออก Report Navision ผ่านเว็บไซต์ - วิเคราะห์ฐานข้อมูล - เขียนโปรแกรม php , MYSQL , SQL Server - เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่ร้องขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
8วิศวกรไฟฟ้า (ประจำหน่วยงานกรุงเทพฯ และภูเก็ต)
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00 เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแบบ, ถอดแบบ และประมาณราคา - ควบคุมดูแลงานตามไซค์ - เขียนแบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นันทวัน ซีสเต็มส์ จำกัด
9วิศวกรเครื่องกล (ประจำหน่วยงานกรุงเทพฯ และภูเก็ต)
รูปแบบงาน : งานประจำ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00 เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแบบ, ถอดแบบ และประมาณราคา - ควบคุมงานตามไซด์ที่รับผิดชอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นันทวัน ซีสเต็มส์ จำกัด
10วิศวกรระบบ (System Engineer)
1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Server ของบริษัท และของลูกค้า 2. Implement ติดตั้งและดูแลระบบ Server Infrastructure, Network Cisco หรืออืนๆ 3. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาระบบให้กับลูกค้า 4. ออกแบบ ระบบ Server ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี จำกัด