ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 66 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
1ช่างเขียนแบบ
-สามารถใช้โปรแกรม CAD ได้ -มีความรู้ในงานก่อสร้าง - ดูแบบก่อสร้างเป็น ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค.วี.เอ็น.คอนสตรั๊กชั่น จำกัด
2สถาปนิก
1.ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ 2. ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง BOQ 3.ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด 4.วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด
4วิศวกรตรวจสอบปริมาณ (QS)
ถอดแบบ ตรวจเช็คปริมาณงานให้ตรงตามแบบและ BOQ สรุปรายการวัสดุอุปกรณ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูพลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด
5โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
- ดูแล คุมงาน ประสานงานแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเดย์ กรุ๊ป จำกัด
6Draftsman (ตกแต่งภายใน)
- สามารถใช้งาน Program Auto Cad , 3D, Revit ได้ - ใช้โปรแกรม Sketch up เบื้องต้นได้ - สามารถเขียนแบบ (Interior) ลงรายละเอียด รวมไปถึงคิดรูปแบบ Detail ใหม่ๆ ให้กับงานออกแบบที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเดย์ กรุ๊ป จำกัด
7Interior Designer
- งานออกแบบตกแต่งภายใน เขียนแบบ 3D ขึ้น Sketch up - งานด้านออกแบบ เขียนแบบ เคลียร์แบบสำหรับก่อสร้าง - การจัดทำรายการวัสดุ อุปกรณ์ Materials เพื่อเสนอลูกค้า - การทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเดย์ กรุ๊ป จำกัด
83D Visualizer (ตกแต่งภายใน)
- ออกแบบเขียนแบบ 3D ตามที่ลูกค้าต้องการได้ดี - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานได้ดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเดย์ กรุ๊ป จำกัด