ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 51 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
1ช่างเขียนแบบ, Draftman
ทำหน้าที่เขียนแบบและจัดทำ Shop Drawing ของโครงสร้างเครื่องจักร, อุปกรณ์จักรกลต่างๆ รวมถึงแบบติดตั้งเพื่อก่อสร้าง ตามงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยโปรแกรม Auto CAD ในรูปแบบ 2D หรือ 3D ประสานงานกับหัวหน้าท...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
2Site Project / Supervisor งานภูมิทัศน์จัดสวน
1. จัดทำแผนงานในโครงการ ตลอดจนควบคุมงานและคนงานตกแต่งภูมิทัศน์ประจำไซต์งานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2. ประสานงานกับผู้จัดการโครงการและผู้รับเหมารายย่อยที่เกี่ยวกับการจัดสวนได้ 3. รายงานการทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด
3เจ้าหน้าที่ประเมินราคา งานก่อสร้าง
1. ประเมินราคา จากแบบ เพื่อจัดทำ BOQ 2. ประสานงานกับลูกค้า / ซัพพลายเออร์ / ผู้รับเหมา และทีมงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด
4Landscape.3D Visualizer ด่วน!
1. ออกแบบ จัดทำพรีเซนต์งาน 3d perspective ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ประสานงานร่วมกับทีมออกแบบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด
7Architect
- สามารถทํางานออกแบบ, เขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน และงาน Presentation ได้ดี - สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, Photoshop, 3D Max หรือ Sketch up ได้ดี - สามารถเคลียร์แบบและมีประสบการณ์ผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเดย์ กรุ๊ป จำกัด
8Draftsman (ตกแต่งภายใน) เป็น Freelance
- สามารถใช้งาน Program Auto Cad , 3D, Revit ได้ - ใช้โปรแกรม Sketch up เบื้องต้นได้ - สามารถเขียนแบบ (Interior) ลงรายละเอียด รวมไปถึงคิดรูปแบบ Detail ใหม่ๆ ให้กับงานออกแบบที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเดย์ กรุ๊ป จำกัด
9วิศวกรโยธา
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา อ่านแบบ เซ็นต์แบบ การก่อสร้างของโรงงานทั้งระบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
10เขียนแบบ Auto Cad (Draftman)
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไป - จบการศึกษา ปวส. หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง - สามารถเขียนแบบก่อสร้างได้ มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Auto Cad, Adobe Photoshop,Sketch up หากใช้ Solidworks ได้จะ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.เอส. รีฟริก ซิสเต็ม จำกัด