ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า จำนวน 42 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
1โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
ดูแล คุมงาน ประสานงานแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย (ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพ และปริมณฑล) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเดย์ กรุ๊ป จำกัด
3Landscape.3D Visualizer ด่วน!
1. ออกแบบ จัดทำพรีเซนต์งาน 3d perspective ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ประสานงานร่วมกับทีมออกแบบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด
4Site Project / Supervisor งานภูมิทัศน์จัดสวน
1. จัดทำแผนงานในโครงการ ตลอดจนควบคุมงานและคนงานตกแต่งภูมิทัศน์ประจำไซต์งานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2. ประสานงานกับผู้จัดการโครงการและผู้รับเหมารายย่อยที่เกี่ยวกับการจัดสวนได้ 3. รายงานการทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด
6เขียนแบบ Auto Cad (Draftman)
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไป - จบการศึกษา ปวส. หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง - สามารถเขียนแบบก่อสร้างได้ มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Auto Cad, Adobe Photoshop,Sketch up หากใช้ Solidworks ได้จะ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.เอส. รีฟริก ซิสเต็ม จำกัด
7สถาปนิกโครงการ หรือ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
1.บริหาร จัดการ และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 2.มีความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมควบคุม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จำกัด
9เขียนแบบไฟฟ้า
เขียนแบบ/ออกแบบ single line ด้วย autocad 2D,3D, inventor ประเมินราคา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
10พนักงานออกแบบ/เขียนแบบ Autocad , 3d และ sketchup เข้าใจงานระบบ
- เขียนแบบ ตกแต่งภายใน Built-in - สามารถใช้โปรแกรม Autocad และ Sketchup ได้ดี - เข้าใจแบบและงานระบบ และคุยกับลูกค้าได้ - สามารถออกหน้างานได้ ดูโครงการได้ - ยินดีรับพาสไทม์ / นักศึกษาทำงานใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทคนิคอล วอเตอร์ จำกัด