ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 83 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
1เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (งานตกแต่งภายใน))
1. จัดทำ รวบรวม ดูแล เอกสารประเมินราคางานก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน ได้ตามแผนงานที่กำหนด 2. จัดทำรายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ตรงตามเวลาที่กำหนด 3. ถอดปริมาณงานจากแบบ ได้อย่างครบถ้วน ถ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดย์ ดีเวลลอป จำกัด
2Interior Designer
- งานออกแบบตกแต่งภายใน เขียนแบบ 3D ขึ้น Sketch up - งานด้านออกแบบ เขียนแบบ เคลียร์แบบสำหรับก่อสร้าง - การจัดทำรายการวัสดุ อุปกรณ์ Materials เพื่อเสนอลูกค้า - การทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดย์ ดีเวลลอป จำกัด
3Draftsman (ตกแต่งภายใน)
- สามารถใช้งาน Program Auto Cad , 3D, Revit ได้ - ใช้โปรแกรม Sketch up เบื้องต้นได้ - สามารถเขียนแบบ (Interior) ลงรายละเอียด รวมไปถึงคิดรูปแบบ Detail ใหม่ๆ ให้กับงานออกแบบที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดย์ ดีเวลลอป จำกัด
4โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
- ดูแล คุมงาน ประสานงานแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดย์ ดีเวลลอป จำกัด
5Head Interior Designer - หัวหน้างานออกแบบตกแต่งภายใน
1. งานออกแบบตกแต่งภายใน ตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 2. รับบรีฟงาน และความต้องการจากลูกค้า พร้อมถ่ายทอดให้ทีมงานเพื่อออกแบบได้ตรงตามแผนงานที่กำหนด 3. ชี้แจงแบบ ตรวจหน้างาน เคลียร์แบบ ไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดย์ ดีเวลลอป จำกัด
6โฟร์แมน
1. วางแผนดูแลงานตกแต่งภายใน สามารถเคลียร์แบบกับช่างได้ตรงตามแบบที่ตั้งไว้ 2. จัดทำแผนงานการปฏิบัติ วางแผนจัดสรรกำลังคน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน ดูแลจัดการปัญหาที่พบและหาแนวทางการแก้ไขรวมถึงระยะเวลาการท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เร็กซ์คอน จำกัด
7สถาปนิก/Architect
- ออกแบบ เขียนแบบทั้งภายนอกและภายในอาคารก่อสร้าง ตามความต้องการของลูกค้า - สามารถเสนอไอเดียใหม่ๆ ให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ - เคลียร์แบบก่อสร้างกับผู้รับเหมาและทีมงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบความถูกต้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด
8FOREMAN (ควบคุมงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน)
- ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำตารางเวลาก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามแบบขั้นตอนที่ถูกต้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด
9Interior Designer
- ดีไซน์ออกแบบ ตกแต่งภายในตามความต้องการของลูกค้าได้ - ดูแลการออกแบบที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับลูกค้า ให้คำแนะนำและออกตรวจงานตามไซท์งานได้ - ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด