ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 132 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
1ผู้จัดการ (ร้านกิตติศักดิ์ เพ็ทมาร์ท) **** เน้นประสบการณ์ค้าปลีก โดยตรงเท่านั้น ****
ร้านกิตติศักดิ์ เพ็ทมาร์ท บริหารสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท บริหารทีมงาน การมาทำงาน ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา ให้ข้อมูลต่อผู้ใช้บริการ การบริหารยอดขาย ยอดเชียร์สินค่า กระตุ้นยอดขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : KTS Pet Food Co.,Ltd.
2Manager Telesales
รับผิดชอบบริหารการทำงานของทีมขาย ( Telesales ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด จัดการดูแลให้ขบวนการทำงายของทีมขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักของ คปภ. รวมทั้งวิเคราะห์และพัฒนาก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
3ผู้จัดการโรงฟักไข่
ควบคุม ดูแลการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
4ผู้จัดการ ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธ์เนื้อ
ควบคุมดูแลการผลิตไข่ฟัก ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำสุด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
5เซลล์ขายรถยนต์ออนไลน์ (ธนบุรี)
รับคนที่ไม่มีประสบการณ์การขายรถยนต์มาก่อน มีระบบการฝึกอบรมจากหลักสูตรของสถาบันชั้นนำเรื่องการขายระดับประเทศ กรณีมีประสบการณ์การขายรถยนต์มาก่อน (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) การทำงานมีขอบเขตดังนี้ 1. ด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเคซี ออโต้ จำกัด
6ผู้จัดการขายรถยนต์ (พื้นที่เขตภาษีเจริญ หนองแขม บางแค)
วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า - วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเคซี ออโต้ จำกัด
7หัวหน้าเรือนเพาะชำ (ต้นไม้)
1. ควบคุมและกำกับดูแลการทำงานภายในเรือนเพาะชำให้เป็นไปเป้าหมาย 2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 3. วางระบบการจัดการเรือนเพาะชำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด
10ผู้บริหารระดับสูง
-เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร -ควบคุม ดูแล และกำกับกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของประธานบริษัท -ประสานงานระหว่าง หุ้นส่วน หัวหน้างาน และพนักงาน ให้ดำเนินกิจการไปด้วยความเรียบร้อย -รายงานกิจการของบริษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด