ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 152 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
1ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
1. วางแผน / บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วางแผนการจัดการบุคลากรในโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทวี จำกัด
2ผู้บริหาร ประจำสาขาฉะเชิงเทรา
-วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับกิจการของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท -ควบคุม ดูแล ถ่ายทอดนโยบายของบริษัท ไปสู่การปฏิบัติงานตามทิศทางที่กำหนด -รายงานและสรุปงานด้านต่างๆของสาขา และนำเสนอต่อผู้บริหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด
4ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า/ล่ามจีน
- แปลเอกสารไทย - จีน - เป็นสื่อกลางระหว่างคนจีนกับคนไทย - ติดต่อประสานงานกับบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด
5Supervisor (Sports)
ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและบริหารงานต่าง ๆ ของฝ่ายกีฬา ดูแลติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำงานด้านเอกสาร จัดทำรายงาน จัดเก็บเอกสาร ฯลฯ ของฝ่ายกีฬา รับผิดชอบและสนับสนุนทางด้านการจัดการแข่งขันกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
6Executive Advisor (พนักงานประจำ)
สรรหา กำกับดูเเล เเละพัฒนาความสามารถของผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน KTC ให้มียอดขายตามที่บริษัทกำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : KTC
8Store Manager (ผู้จัดการร้าน)
Store Manager (ผู้จัดการร้าน) หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงาน 1) พัฒนาการขาย และบริหารพนักงานขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 2) ให้การบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : KellyandKlein
9Waiter / Waitress
ทำหน้าที่ต้อนรับดูแลให้บริการสมาชิกด้านอาหารและเครื่องดื่ม ดูแลให้คำแนะนำ Bus Boy/ Bus Girl ในการให้บริการลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
10Project Manager (PM)
-เพื่อติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก -เพื่อควบคุมดูแล ติดตาม ตรวจสอบการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามสัญญา -บริหารความพึงพอใจของลูกค้าให้มีความพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด