ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 106 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
1ผู้บริหารงานด้านศูนย์บริการ (Service Advisor)
-ต้อนรับลูกค้า ตรวจสอบสภาพรถและยืนยันความต้องการของลูกค้า -สอบถามรายละเอียดและความต้องการของลูกค้าเมื่อลูกค้านำรถยนต์มาใช้บริการที่ศูนย์บริการ -ติดตามและแจ้งสถานะการซ่อมกับลูกค้า -ส่งมอบรถยนต์ พร้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2Assistant Production Manager ( รับสมัครด่วน )
1.ควบคุมและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับกำหนดการส่งมอบสินค้า 2.ควบคุมกระบวนการผลิต, ระบบการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน 3.ควบคุมการใช้วัตถุดิบในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4.ดูแลรักษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเจ.เอส.โฟม จำกัด
3Manager Telesales
รับผิดชอบบริหารการทำงานของทีมขาย ( Telesales ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด จัดการดูแลให้ขบวนการทำงายของทีมขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักของ คปภ. รวมทั้งวิเคราะห์และพัฒนาก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4Warehouse Manager
1. กำหนด วางแผน ควบคุมและดูแลการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การบำรุงรักษาและการเบิกจ่ายสินค้าในคลัง สินค้าสำเร็จรูป โดยใช้การจัดการด้วยระบบ WMS ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตรงเวลา 2. ควบคุมและตรวจนับสต็อก...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
5ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ
รับผิดชอบการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ ควบคุมและตรวจสอบงานในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
6ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
วางแผนงานโครงการ ควบคุม กำกับ ดูแลและบริหารงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและมีคุณภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
7ผู้จัดการขายรถยนต์ เอ็มจี (พื้นที่เขตภาษีเจริญ หนองแขม บางแค)
วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า - วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเคซี ออโต้ จำกัด
8เซลล์ขายรถยนต์ออนไลน์ เอ็มจี (ธนบุรี)
รับคนที่ไม่มีประสบการณ์การขายรถยนต์มาก่อน มีระบบการฝึกอบรมจากหลักสูตรของสถาบันชั้นนำเรื่องการขายระดับประเทศ กรณีมีประสบการณ์การขายรถยนต์มาก่อน (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) การทำงานมีขอบเขตดังนี้ 1. ด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเคซี ออโต้ จำกัด
9ผู้จัดการฝ่าย บัญชี ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
• ตรวจสอบเอกสารการบันทึกทุกรายการ ทุกประเภทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีในใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ, ใบรายวันทั่วไป • จัดทำรายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินในระบบบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด
10ผู้จัดการฟาร์ม/ผู้ช่วยผู้จัดการ
- บริหารจัดการฟาร์มโคนม ทั้งระบบ - วางแผนการบริหาร จัดการฟาร์มโคนม ต้นทุน - ประสานงานกับหน่วยงานภายในเเละภายนอก - บริหารจัดการทีมงาน - ประสานงานด้านการจัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบอาหาร เครื่องจักร - ค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด