ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า จำนวน 15 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
1เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Senior Product Development ) ด่วน!!!
- ขออนุมัติความเห็นชอบกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยรวมช่องทางการจัด จำหน่าย จาก คปภ. - ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย ในการขออนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัย ตามที่สมาคมฯ นำเสนอ - หาข้อมูลผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2Business Support/เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจ(Bancassurance)
-เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อภายในองค์กรและกลุ่มบริษัทคู่ค้าธุรกิจธนาคาร -ดำเนินการตามแผนการตลาด แผนการอบรม, โฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึง-การจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านคู่ค้าและหรือฝ่ายงานการขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Manager)
- ขออนุมัติความเห็นชอบกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยรวมช่องทางการจัด จำหน่าย จาก คปภ. - ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย ในการขออนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัย ตามที่สมาคมฯ นำเสนอ - หาข้อมูลผล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4 Backend - JAVA w/ Spring Mvc framework
Great Job for Thai and Local Expat both Permanent& Contract —Immediate start! - Ladphao, Pleonchit, Samyan, Silom, Sukhumwit from K to K/Mth depends on Experiences Min 2years with Good English 1....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
5 Backend - JAVA w/ Spring Mvc framework
Great Job for Thai and Local Expat both Permanent& Contract —Immediate start! - Ladphao, Pleonchit, Samyan, Silom, Sukhumwit from K to K/Mth depends on Experiences Min 2years with Good English 1....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
6 Backend - JAVA w/ Spring Mvc framework
Great Job for Thai and Local Expat both Permanent& Contract —Immediate start! - Ladphao, Pleonchit, Samyan, Silom, Sukhumwit from K to K/Mth depends on Experiences Min 2years with Good English 1....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
7 Backend - JAVA w/ Spring Mvc framework
Great Job for Thai and Local Expat both Permanent& Contract —Immediate start! - Ladphao, Pleonchit, Samyan, Silom, Sukhumwit from K to K/Mth depends on Experiences Min 2years with Good English 1....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
8ผู้จัดการคุณภาพ Quality Manager
มีความรู้ความสามารถ ISO/IEC 17025 : 2017 ความสามาห้องปฏิบัติการสอบเทีบยและทดสอบ , ISO 9001 : 2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด
9การตลาดธุรกิจอาหาร
วางแผนการตลาด กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ของแบรนด์ การทำการตลาดผ่านสื่อ Digital maketing รวมถึงการดูแลภาพลักษณ์องค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไพร์ม อิมเมจ พลัส จำกัด