ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า จำนวน 12 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
1QA/GMP Officer
สนับสนุนระบบมาตรฐาน GMP (ดำเนินการต่อ) และจัดสร้างเอกสารระบบมาตรฐาน อื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
2Assistant IT Manager (Infrastructure and Security)
- Extensive knowledge of Cloud Infrastructure, network, ISO27001, PDPA - Experience working in hospitality industry is preferred. - Experience in team management and coaching - Proven experience in...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
3Supervisor (Sports)
ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและบริหารงานต่าง ๆ ของฝ่ายกีฬา ดูแลติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำงานด้านเอกสาร จัดทำรายงาน จัดเก็บเอกสาร ฯลฯ ของฝ่ายกีฬา รับผิดชอบและสนับสนุนทางด้านการจัดการแข่งขันกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
4R&D
งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจแอนด์เค อินเตอร์เนเชอรัล จำกัด
5หัวหน้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.ดำเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 2.วางแผนและดำเนินการทดลองและทดสอบ 3.วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 4.สรุปผลการวิเคราะห์ ทดลอง หรือ ทดสอบให้ผู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
6Store Set up Manager
- ควบคุมการดำเนินงานในสาขาตลอดจนในแง่ของยอดขายรวมและต้นทุนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนงาน - มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ยอดขายขั้นต้นต้นทุนการดำเนินงานตลาดฝ่ายตรงข้ามและผู้บริโภครวมถึงการติดตา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
7Store Set up Manager
- ควบคุมการดำเนินงานในสาขาตลอดจนในแง่ของยอดขายรวมและต้นทุนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนงาน - มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ยอดขายขั้นต้นต้นทุนการดำเนินงานตลาดฝ่ายตรงข้ามและผู้บริโภครวมถึงการติดตา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
8HR พนักงานฝ่ายบุคคล
การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล สรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการศักยภาพของบุคคล การศึกษา วิเคราะห์อัตรากำลัง ตรวจสอบรวบรวมภาระงานของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน คำนวณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มไพร์แกรนิต จำกัด
9ผู้จัดการคุณภาพ Quality Manager
มีความรู้ความสามารถ ISO/IEC 17025 : 2017 ความสามาห้องปฏิบัติการสอบเทีบยและทดสอบ , ISO 9001 : 2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด
10เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( เหล็ก )
1. เปิดใบส่งผลิตในระบบ ERP 2. จัดทำแผนการผลิตประจำวัน 3. ติดตามงานผลิตจากฝ่ายผลิต 4. ประสานงานกับฝ่ายขาย 5. ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่ายคลังสินค้า 6. รายงานผลการผลิตลงในระบบ ERP. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)