ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า จำนวน 17 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
2ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจองค์กร
ดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กรในกลุ่มธนาคาร ประสานงานกับคู่ค้า ในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาส รักษาและต่อยอดโครงการธุรกิจ ออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร่วมกับคู่ค้า พ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3ผู้จัดการด้านการตลาด ทั้ง ชาย / หญิง อายุ25 ขึ้นไป
-สร้างยอดขาย อธิบายแผนธุรกิจ แนะนำการตลาดให้กับตัวแทน - ทำ หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พร้อมมิตร โกลบอล จำกัด
4Technical Engineer(ฝ่ายด้านการพัฒนา) ประจำที่โรจนะ อยุธยา
1. ประสานงานกับทีมขายเพื่อออกแบบหรือประเมินที่เกี่ยวกับห้องเย็น / Cleanroom 2. แนะนำระบบหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดของลูกค้าในแต่ละโครงการ 3. สนับสนุนให้ข้อมูลด้านเทคนิคให้กับฝ่ายขายและผู้ที่เก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
5Land Acquisition Manager(ผู้จัดการสรรหาพื้นที่)
1.จัดทำและบริหารข้อมูล Property growth / Population / GPP / Competitor รายจังหวัด รายพื้นที่ 2.สำรวจพื้นที่ (Market Survey) เก็บข้อมูลและนำเสนอ Feasibility Study ให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาลงทุนขยายสาขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
6Administrator and Personal Assistant
Job Respcnsiblitigs ㆍ Organize, arrunge and coortinate mnutings and events. Handle exlurnal and intemal communicetion er ranagement systsms. Maintain a clean and erjoyable working environment. Man...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด
7ผู้จัดการบริหารงานเช่า
- กำกับดูแลการทำงานของพื้นที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบ/ตรวจเช็คพื้นที่ภายนอกภายในให้มีความสะอาด - วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด การลงทุน ภาพรวมธุรกิจ - พัฒนาและเสนอแนะวิธีผ่าน เชิงสถิติ การขาย การเงิน และข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อิมเมจ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
8QMR /เจ้าหน้าที่ ISO 9001: 2015
งานด้านโรงพยาบาล รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 1. วางแผนด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร 2. ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพทั้งบริษัทฯ 3. ให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฎิบัติงานของฝ่ายต่างๆให้สอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุขภาพพัฒนา จำกัด
10เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล - จัดทำรายงานสรุปผล และนำเสนอ สรุปผลและจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อิมเมจ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด