ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 29 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
1ที่ปรึกษาการเงิน IC license
- ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ยูนิตลิงค์ - ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ - ให้คำปรึกษาด้านการลดหย่อนภาษี - ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแบบครบวงจร...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
2เจ้าหน้าที่กาารตลาด
1.วิเคราะห์และวางแผนการตลาดกลางองค์กรเพื่อจัดทำเป็นแผนงานการตลาดวิเคราะห์ แนวทางการเติบโตของยอดขายขององค์กร 2.การกำหนดราคาสินค้าและบริการขององค์กร ( Price list Standard ) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
3ครูผู้ช่วย วิชาคณิตศาสตร์ fulltime
สถานที่ทำงาน ศูนย์คุมองเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4 วันทำงาน พุธ - ศุกร์ 11.00-19.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.30-19.30น. หน้าที่รับผิดชอบ 1. เตรียมเอกสารการเรียนการสอน 2. ศึกษาแบบฝึกหัด หลักสูตร 3. ให้กา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เด็กวัยคิด จำกัด
4Business Analyst
1.สื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้าพร้อมเสนอผลงาน 2.ทำเอกสาร feasibility study และ เอกสาร SRS 3.เขียนเอกสาร Proposal 4.ออกแบบ Work flow และ System flow และ Diagram ต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาระบบ 5.จัดทำ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาขอนแก่น
1.ตรวจสอบและสำรวจอุบัติเหตุ 2.ประเมินราคาความเสียหาย 3.ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6Financial Trainee/ที่ปรึกษาด้านการเงินฝึกหัด
- พิจารณาและศึกษาข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เช่น สถานะทางการเงิน การวางแผนใช้จ่าย ภาษี และการลงทุน เป็นต้น - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม ตอบโจทย์กับ Lifestyle ของลูกค้า - ติดตามยอดขายและวิเครา...ดูรายละเอียด
องค์กร : หจก.ภัทรชาติกวิน
7Investment Banking Associate 35,000-55,0000 Baht/ ผู้ช่วยวาณิชธนากร /ผู้ช่วยที่ปรึกษาทางการเงิน
Investment Banking Associate 35000-55,0000 Baht/ ผู้ช่วยวาณิชธนากร /ผู้ช่วยที่ปรึกษาทางการเงิน ลักษณะงาน 1. รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล ใช้เครื่องมือทางเงินวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อนักวาณิชธกร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด
8เจ้าหน้าที่รับประกันภัย
พิจารณาและเสนอราคาการรับประกันภัย ออกกรมธรรม์ประกันภัยและออกสลักหลัง ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)