ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า จำนวน 46 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
1เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรมคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
2ครูผู้ช่วยสอน คุมอง ( วิชาคณิตศาสตร์/ ENGLISH ) Full Time พร้อมเริ่มงานได้ทันที***
- ครูผู้ช่วยสอน คุมอง วิชาคณิตศาสตร์/English (ประจำศูนย์ คุมอง) - วันทำงาน /เวลา อังคาร - ศุกร์: 10.30 - 20.00 เสาร์ : 8.00 -19.00 - หยุด อาทิตย์ - จันทร์ ส่งประวัติ + รูปถ่าย + ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนกวดวิชาเสริมพัฒน์
3ที่ปรึกษาการเงิน IC license
- ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ยูนิตลิงค์ - ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ - ให้คำปรึกษาด้านการลดหย่อนภาษี - ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแบบครบวงจร...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
4เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์และประกันต่อ
ภาระหน้าที่หลักของหน่วยงาน (Scope of work) 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการได้ตามกำหนดเวลา 2. Set up ข้อมูลต่างๆของ Product เข้าระบบ AS/400 เพื่อให้ระบบต่างๆ สามารถทำงานได้ 3. วิเคราะห์ข้อมูล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
5ผู้จัดการส่วนอัตราเบี้ยประกันและข้อเสนอกลุ่มรัฐและสินเชื่อ (ประกันชีวิต) / Insurance rates and Proposal Manager, Pricing
Job expectation - มีความเข้าใจในตลาด และProduct ของประกันกลุ่มในระดับที่ดี - สามารถทำราคาข้อเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถแชร์ความรู้และประสบการณ์กับทีมได้ - มีความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
6Data Analyst Ref. 67331
Job Description We are seeking for a Social Data Analyst (Based in Bangkok, Thailand) with the capabilities and excitement to turn posts, comments, and trends into high-quality insights and actionabl...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
7Data Analyst Ref. 67331
Job Description We are seeking for a Social Data Analyst (Based in Bangkok, Thailand) with the capabilities and excitement to turn posts, comments, and trends into high-quality insights and actionabl...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
8Assistant Enterprise Risk Management Manager
1. To assist superior to monitor progress and analysis, to prepare a report on risks profile of business. 2. To support tools and systems development for Risk and Control Self Assessment (RCSA) and k...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
9เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
1.วิเคราะห์ข้อมูลองค์กรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การหาระบบวิธีการแก้ไขปัญหา 2.จัดทำระบบงาน หรือ รายงานจากระบบงาน Quick View /Power BI / Microsoft Office ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Analysi...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
10เจ้าหน้าที่แผนงาน
1 จัดทำแผนพัฒนางานกับผู้ใช้งาน เพื่อปรึกษา/แนะนำ/ประเมินผลและทำความเข้าใจสำหรับ Requirement ที่ทางผู้ใช้งานต้องการ 2 ส่งต่อ Requirement ตรงตามผู้ใช้งานต้องการไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง/พัฒนาต่อ ตามระยะเว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)