ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 203 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
1เจ้าหน้าที่ประสานงานทัวร์ / แอร์ไลน์ / ขนส่ง : กะกลางคืน (Tour / Transport Coordinator : Night Shift)
:- มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator + Call Center) ที่อยู่ standby ประจำออฟฟิศตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อรับเรื่องต่างๆ ทางอีเมลและโทรศัพท์ :- มีหน้าที่กำหนดและวางแผนการทำงานในแต่ละวัน และช่วยแก้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
2เจ้าหน้าที่ประสานงานทัวร์-แอร์ไลน์ / Reservation / Dispatcher
ประจำออฟฟิศที่ซอยลาดกระบัง 38/4 หรือ Work from Home (WFH) :- วันประจำสัปดาห์ หยุด 2 วัน / สัปดาห์ :- มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator + Call Center) ที่อยู่ standby ประจำออฟฟิศตามช่วงเวลาที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
3Reception ด่วน !!
1. ประมาณการขายห้องพักของแผนกในแต่ละวัน 2. รับจองห้องพัก 3. ต้อนรับลูกค้าที่เข้าพัก 4. การเตรียมการก่อนลูกค้าเข้าพัก 5. การลงทะเบียนห้องพัก 6. การคืนห้องพัก 7. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องพัก 8...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เท็นสตาร์ส อินน์ จำกัด
4Front Office Supervisor ด่วน !!
1. ตรวจสอบเอกสารงานในแต่ละรอบ และ คอยช่วยเหลือพนักงานในแต่ละรอบของตนเองเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน 2. คอยประสานงาน GSA กับทาง Reservation และ บริษัททัวร์ต่ำงๆ ในการจองห้องพักและติดตามค่ำใช้จ่ายที่เกินกว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เท็นสตาร์ส อินน์ จำกัด
5หัวหน้าครัว /Chef
ทำอาหาร ออกเมนูอาหาร ดูแลจัดระบบงานในแผนกห้องอาหาร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.ที.บิสซิเนส จำกัด
6Night Shift ***พนักงานต้อนรับ / Guest Service Agent
-ให้บริการอำนวยความสะดวกกับผู้เข้าพัก -Chick in , Chick out -รับของห้องพัก จัดทำเอกสารการจองห้องพัก -เก็บเงินค่าห้องพัก -ติดต่อประสานงาน แผนกอื่นๆ - เข้างานรอบ 22.00-07.00 น....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.ที.บิสซิเนส จำกัด
7Guest Service Supervisor
-บริหารจัดการงาน ในแผนกให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน -บริหารทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.ที.บิสซิเนส จำกัด
8พนักงานต้อนรับ / Guest Service Agent
- ให้บริการอำนวยความสะดวกกับผู้เข้าพัก - Check in - Check out - รับจองห้องพัก และ จัดทำเอกสารการเข้าพัก - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง... - เข้างานเป็นกะ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.ที.บิสซิเนส จำกัด
9พนักงานเสริฟ
- รับ Order - เสริฟอาหาร - ดูแลความเรียบร้อยของห้องอาหาร - จัดวางอาหารในไลน์บุปเฟ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.ที.บิสซิเนส จำกัด
10พนักงานจัดซื้อ
-ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ -จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร -ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เป็นตัวแทนติดต่อ ประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทบ้านอัมพวาจำกัด