ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 18 จากทั้งหมด 43 หน้า จำนวน 428 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
175พนักงานขับรถ(ตู้ ,กะบะ)ปฏิบัติงาน บริษัท TPAC นิคมมาบตาพุด ระยอง
-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือประเภท 2 พร้อมใช้งาน -มีประสบการณ์ในตำแหน่งพนักงานขับรถ อย่างน้อย 6 เดือน (พน้อมใบผ่านงาน) - ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด -ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือสร้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
180พนักงานขับรถ(ตู้ ,กะบะ)ปฏิบัติงาน บริษัท TPAC นิคมมาบตาพุด ระยอง
-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือประเภท 2 พร้อมใช้งาน -มีประสบการณ์ในตำแหน่งพนักงานขับรถ อย่างน้อย 6 เดือน (พน้อมใบผ่านงาน) - ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด -ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือสร้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด