ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 24 จากทั้งหมด 43 หน้า จำนวน 428 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
234Supervisor ร้านอาหารในสนามบิน (สนใจ ติดต่อน้ำ)
1. รับออเดอร์ลูกค้า คิดเงิน 2. เตรียมอาหาร, ทำครัว 3. ดูแลความเรียบร้อยของร้าน 4. จัดตารางงานกะให้พนักงาน 5. เช็ค Stock สินค้า และสั่งของเข้าร้าน 6. สอนพนักงานใหม่ ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ เข้างานเป...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
235Supervisor ร้านอาหารในสนามบิน (สนใจ ติดต่อน้ำ)
1. รับออเดอร์ลูกค้า คิดเงิน 2. เตรียมอาหาร, ทำครัว 3. ดูแลความเรียบร้อยของร้าน 4. จัดตารางงานกะให้พนักงาน 5. เช็ค Stock สินค้า และสั่งของเข้าร้าน 6. สอนพนักงานใหม่ ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ เข้างานเป...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
236พนักงานประจำร้าน Full Time ร้านอาหารในสนามบิน (สนใจ ติดต่อน้ำ)
1. รับออเดอร์ลูกค้า, คิดเงิน 2. เตรียมอาหาร, ทำครัว 3. ดูแลความเรียบร้อยของร้าน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เข้างานเป็นกะ 07.00-15.00, 15.00-23.00, 23.00-07.00 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
237พนักงานประจำร้าน Full Time ร้านอาหารในสนามบิน (สนใจ ติดต่อน้ำ)
1. รับออเดอร์ลูกค้า, คิดเงิน 2. เตรียมอาหาร, ทำครัว 3. ดูแลความเรียบร้อยของร้าน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เข้างานเป็นกะ 07.00-15.00, 15.00-23.00, 23.00-07.00 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
238พนักงานประจำร้าน Part Time ร้านอาหารในสนามบิน ชม.ละ 50-55 บาท (สนใจ ติดต่อน้ำ)
1. รับออเดอร์ลูกค้า, คิดเงิน 2. เตรียมอาหาร, ทำครัว 3. ดูแลความเรียบร้อยของร้าน ทำงาน 4-6 วัน/สัปดาห์ เข้างานเป็นกะ 07.00-15.00, 15.00-23.00, 23.00-07.00 ทำงาน 6-8 ชั่วโมง/วัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
239พนักงานประจำร้าน Part Time ร้านอาหารในสนามบิน ชม.ละ 50-55 บาท (สนใจ ติดต่อน้ำ)
1. รับออเดอร์ลูกค้า, คิดเงิน 2. เตรียมอาหาร, ทำครัว 3. ดูแลความเรียบร้อยของร้าน ทำงาน 4-6 วัน/สัปดาห์ เข้างานเป็นกะ 07.00-15.00, 15.00-23.00, 23.00-07.00 ทำงาน 6-8 ชั่วโมง/วัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
240Assistant restaurant manager ร้านอาหารในสนามบิน (สนใจ ติดต่อน้ำ)
1. ตรวจสอบตารางกะ/OT พนักงาน 2. ตรวจดูแลสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 3. ตรวจสอบรายการอาหาร หรือริการของพนักงาน 4. ดูแลภาพรวมภายในร้าน 5. จัดสรรแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ดูแลภาพรวม...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.