ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 26 จากทั้งหมด 43 หน้า จำนวน 428 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
251แม่บ้าน (ทำความสะอาดห้องพัก) วังน้อย อยุธยา
ลักษณะงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ - ทำความสะอาดห้องพักของโรงแรมตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรักษาสิ่งของ และอำนวยความสะดวกในห้องพักแขกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - คอยให้ความช่วยเหลือแขกในการเข้าพักและย้ายออก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
258งานต้อนรับและบริการ (Guset Service Agent)ปฏิบัติงาน วังน้อย อยุธยา (อาคารนวัตกรรม ปตท)
ลักษณะงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ • ต้อนรับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพักของลูกค้า • อธิบายรายละเอียดและความแตกต่างของประเภทห้องพักให้ลูกค้าทราบ • ตรวจเช็คจำนวนลูกค้าที่เข้าพักในแต่ละวันเพื่อให...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
259ด่วน... พนักงานทั่วไป (Bell Boy) ปฏิบัติงาน อาคารสถาบันนวัตกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา ( ปตท.)
- มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเรียบร้อย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต - ไม่มีประวัติติดยาเสพติด ไม่ติดสุรา-บุหรี่ ไม่ติดการพนัน - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรับผิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด