ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 27 จากทั้งหมด 43 หน้า จำนวน 428 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
264พนักงานเสิร์ฟ สาขา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณ
ดูแลเสิร์ฟอาหารให้ตามห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาล รักษามาตรฐานการให้บริการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
267พนักงานเสิร์ฟ ประจำโรงพยาบาลแถวดอนเมือง-สายไหม
- ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้าด้วยมารยาทที่ดี ครบถ้วน ถูกต้อง และได้มาตรฐาน - เสิร์ฟอาหารให้กับผู้ป่วย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
268ฝ่ายผลิต farmfactory ประจำ ครัวกลาง (ตรอกจันทร์)
-ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามกำหนด -ผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนผลิตในแต่ละวัน -เช็ควัตถุดิบเพื่อทำส่งและเบิกสินค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
270พนักงานเสิร์ฟ สาขา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ดูแลเสิร์ฟอาหารให้ตามห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาล รักษามาตรฐานการให้บริการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด