ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 27 จากทั้งหมด 43 หน้า จำนวน 428 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
266งานต้อนรับและบริการ (Guset Service Agent)ปฏิบัติงาน วังน้อย อยุธยา (อาคารนวัตกรรม ปตท)
ลักษณะงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ • ต้อนรับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพักของลูกค้า • อธิบายรายละเอียดและความแตกต่างของประเภทห้องพักให้ลูกค้าทราบ • ตรวจเช็คจำนวนลูกค้าที่เข้าพักในแต่ละวันเพื่อให...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
267ด่วน... พนักงานทั่วไป (Bell Boy) ปฏิบัติงาน อาคารสถาบันนวัตกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา ( ปตท.)
- มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเรียบร้อย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต - ไม่มีประวัติติดยาเสพติด ไม่ติดสุรา-บุหรี่ ไม่ติดการพนัน - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรับผิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
269พนักงานต้อนรับและบริการ ปฏิบัติงาน ปตท.วังน้อย อยุธยา
ลักษณะงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ - ต้อนรับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพักของลูกค้า - อธิบายรายละเอียดและความแตกต่างของประเภทห้องพักให้ลูกค้าทราบ - ตรวจเช็คจำนวนลูกค้าที่เข้าพักในแต่ละวันเพื่อให...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด