ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 43 หน้า จำนวน 428 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
21พนักงานwarehouse and customer service. (สาขา สามพราน )
ตำแหน่ง พนักงานประจำร้านแอมเวย์ ช็อป (สาขาสามพราน)-พนักงานประจำ - Warehouse ดูแล store เช็คสต๊อค จัดเรียงสินค้าในร้าน และจัดเก็บสินค้าหลังร้าน รวมทั้งดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแอมเว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
23พนักงานทั่วไป(ชลบุรี)
-เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (อ่านออกเขียนได้) -มีความขยันและอดทน ทำงานล่วงเวลาได้ ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว สปอง จำกัด
24พนักงานประจำร้านกาแฟ
1. ต้อนรับ ให้บริการลูกค้า สร้างความประทับใจ 2. ชงเครื่องดื่ม ตาม Oeder ให้ได้มาตรฐาน 3. เสริฟ เก็บโต๊ะ ทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณร้านให้สะอาดอยู่เสมอ 4. เตรียมความพร้อม เปิด-ปิดร้าน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
25ผู้จัดการร้านกาแฟ
1.บริการต้องรับลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ 2.บริหาร ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา สอนงาน สั่งงาน ตรวจสอบงาน ประสานงานกับทางสำนักงานใหญ่ 3.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย บริห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
26พนักงานประจำคาร์สปา
ทำหน้าที่ขัดสีรถ ล้างรถ ดูดฝุ่น ทำความสะอาด เคลือบแก้ว และงานต่างๆในส่วนหรือพื่นที่ ที่รับผิดชอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจริญศรีซีนิท จำกัด
27พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)
-ต้อนรับลูกค้า ยกสัมภาระ รับ-ส่งห้องพัก -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน -ทำงานเป็นกะ จึงต้องมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด (Jupiter Trevi Resort & Spa)
28แคชเชียร์ (ห้องอาหาร Lavista)
-เก็บเงิน ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี -สรุปยอดขาย - ทำงานเป็นกะ จึงต้องมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด (Jupiter Trevi Resort & Spa)
29พนักงานเติมน้ำมัน
พนักงานเติมน้ำมันให้กับลูกค้า บริการลูกค้า รายละเอียดโทร.055-218745. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์