ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 43 หน้า จำนวน 428 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
81Service [email protected] World | Central Embassy
- ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือด้านบริการ (เมนู ช้อน ส้อม แก้ว และอื่นๆ) ให้พอเพียงต่อการบริการ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้านการปฏิบัติงาน - ดูแลพื้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
82Service Supervisor (Eng / Chinese Skills)@Zen Central World
*** ด้านการบริการ - ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือด้านบริการ (เมนู ช้อน ส้อม แก้ว และอื่นๆ) ให้พอเพียงต่อการบริการ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน *** ด้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
85Chef De Partie (เชฟครัวไทย-ยุโรป)
1.ดูแลเรื่องการผลติอาหาร ออกตามลำดับก่อนหลัง 2.ควบคมุ และดูแลเรื่องการใส่เครื่องปรุงและวัตถุดิบให้ตรงตามสูตรมาตรฐาน 3.ควบคมุ และดูแลหน้าตาอาหารและรสชาตให้ได้มาตรฐาน 4.ควบคุมดูแล และตรวจเช็คคุณภาพขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
86Cashier Supervisor (ประจำสาขาบางรัก แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา)
-ปฏิบัติงานควบคุมแผนกแคชเชียร์,การเงิน,จุดบริการลูกค้าให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด -ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์ต่างๆ -บริหารจัดการรายการสินค้าออนไลน์ทุกแพลทฟอร์มให้ถูกต้องเป็นไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
87Chef De Partie (เชฟครัวไทย-ยุโรป)
1.ดูแลเรื่องการผลติอาหาร ออกตามลำดับก่อนหลัง 2.ควบคมุ และดูแลเรื่องการใส่เครื่องปรุงและวัตถุดิบให้ตรงตามสูตรมาตรฐาน 3.ควบคมุ และดูแลหน้าตาอาหารและรสชาตให้ได้มาตรฐาน 4.ควบคุมดูแล และตรวจเช็คคุณภาพขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
88Cashier Supervisor (ประจำสาขาบางรัก แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา)
-ปฏิบัติงานควบคุมแผนกแคชเชียร์,การเงิน,จุดบริการลูกค้าให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด -ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์ต่างๆ -บริหารจัดการรายการสินค้าออนไลน์ทุกแพลทฟอร์มให้ถูกต้องเป็นไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
90Chef De Partie (เชฟครัวไทย-ยุโรป)
1.ดูแลเรื่องการผลติอาหาร ออกตามลำดับก่อนหลัง 2.ควบคมุ และดูแลเรื่องการใส่เครื่องปรุงและวัตถุดิบให้ตรงตามสูตรมาตรฐาน 3.ควบคมุ และดูแลหน้าตาอาหารและรสชาตให้ได้มาตรฐาน 4.ควบคุมดูแล และตรวจเช็คคุณภาพขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)