ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 137 หน้า จำนวน 1,361 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
102แคชเชียร์ ศูนย์อาหาร
จำหน่ายแลกคืน บัตรเงินสด ศูนย์อาหาร ( ปฏิบัติงาน OCC เพลินจิต, เดอะสตรีท รัชดาภิเษก)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กินนี่ ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ต จำกัด
103ผู้ช่วยแม่ครัวโรงแรม (ระยอง)
จัดเตรียมอาหาร ช่วยแม่ครัว บริการอาหารให้แขกในโรงแรม ูทำความสะอาดห้องครัว เช็คสต๊อกอาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี ทู วี พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด (C-Residence Hotel)
104แคชเชียร์ (สถานที่ปฏิบัติงาน สุขุมวิท 49)
คิดเงิน ,ทอนเงิน, ดูแลเก็บเงินค่าอาหาร และเครื่องดื่มภายในร้าน และทำสรุปรายงานรายรับในแต่ละวัน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด
105แม่ครัว ประจำบ้านผู้บริหาร ด่วน
ทำอาหารให้ผู้บริหาร , ดูแล/จัดเก็บล้างอุปกรณ์ทำครัว, และ ไปจ่ายตลาดได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด
106หัวหน้าพนักงานล้างจาน (Chief Steward) ด่วนมาก!
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทํางานของพนักงานสจ๊วต ตรวจสอบความสะอาดและสภาพของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน รวมถึงตรวจนับจํานวนของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และงานเอกสารที่เกี่ยวข้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด (โรงแรมนูโว ซิตี)
107Steward (พนักงานล้างจาน) ด่วนมาก
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของทีมงาน ให้ความรู้พนักงานในการดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการให้บริการอาหารให้สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพร้อมนำมาใช้บริการลูกค้าตาม Outlet ต่างๆ ของโรงแรม แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด (โรงแรมนูโว ซิตี)
109กุ๊ก / ผู้ช่วยกุ๊ก
1. จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ตรวจรับและตรวจสอบและจัดเก็บวัตถุดิบ 2. ดูแลภายในครัวให้สะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ ล้างภาชนะ ของนักเรียนหลังทาน อาหาร รวมถึงเครื่องใช้ในครัว 3. ทำอาหารแทนหน้าที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด (โรงแรมนูโว ซิตี)
110Commis I,II / Cook Helper (กุ๊ก / ผู้ช่วยกุ๊ก)
- จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร - ดูแลภายในครัวให้สะอาดเรียบร้อย - ทำอาหารแทนหัวหน้าได้ในกรณีหัวหน้ากุ๊กลาหยุด - หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด (โรงแรมนูโว ซิตี)