ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 137 หน้า จำนวน 1,361 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
33ผู้จัดการโรงอาหาร โรงงานซีพีเอฟมีนบุรี1
- บริหารจัดการร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ผลักดันยอดขาย เพื่อให้มีผลกำไรตามเป้าของสาขาได้ - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - บริหารจัดการสต๊อกสินค้า - บริหารบุคคลากร เเละทำงานร่วมกับทีมผู้จัดการ เเละทีมเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
35พนักงานเสิร์ฟ สาขา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณ
ดูแลเสิร์ฟอาหารให้ตามห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาล รักษามาตรฐานการให้บริการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
38พนักงานครัว ประจำโรงพยาบาลแถวดอนเมือง-สายไหม
- จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ และความพร้อมสำหรับเปิด-ปิดร้าน - รับผิดชอบการทำอาหาร จัดเตรียมเครื่องปรุง ตามที่กำหนด - ประกอบอาหารให้มีรสชาติถูกต้องตามมาตรฐาน - บริการลูกค้า ปฏิบัติตามคู่มือที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
40ผู้ช่วยครัว (ยุโรป) สาขา ไอคอน สยาม
1.จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อเตรียมประกอบอาหาร ตามที่หัวหน้าสั่ง 2.จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.จัดเก็บวัตถุดิบ ทำความสะอาด ที่รับมาให้เรียบร้อย 4.เป็นผู้ช่วยประกอบต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด